Zdravíme děti, cvičíme výslovnost a prstíky I

Milé děti,

moc se nám po vás všech stýská. Tak bychom vás rádi alespoň touto cestou pozdravily.

AAAAHHHOOOOOOJJJJ,  DĚĚĚĚĚTIIIII !!!!!

i když se zatím nemůžeme vidět ve školce, můžeme si spolu s naším kamarádem šaškem  rozcvičit rtíky pro správnou výslovnost.

Podívejte se, co jsme pro s kamarádem šaškem připravili.

A aby v tom rtík nezůstaly samy, připravili jsme i cvičení pro vaše hbité prstíky.

Básničku o krátké prstové pohádce určitě znáte ze školky.