15.1.2021 proběhne testování dětí v karanténě už v 8:00!!!

Vážení rodiče,

v pátek, 15.1.2021, bude na dvoře MŠ Klášterní opět přistavena covidová sanitka.

Jelikož bude testován vyšší počet dětí, dohodla jsem s KHS a KNL rozložení v čase takto:

8:00 – 8:15 – děti ze tříd Koťata a Slůňata

8:15 – 8:30 – děti ze tříd Broučci a Sedmikrásky

Pořadí dětí je abecední, děti ze speciálních tříd mají přednost před dětmi ze tříd běžného typu.

8:40 – testování zaměstnanců MŠ

Upozorňuji, že i v případě negativního testu  je nutné dle státem vyhlášených pravidel dodržet celou karanténu, tj. děti smíme přijmout do MŠ až od úterý, 19.1.2021.

Děkuji předem za spolupráci

K. Podrápská, ředitelka