Archiv pro měsíc: Květen 2021

Pro zájemce o naši školku

Vážení  budoucí rodiče našich školkových dětí,

protože  nám nejistá epidemická situace nedovolila uspořádat tradiční dny otevřených dveří, přineseme vám několik základních informací o naší školce alespoň touto formou.

Zde jsou odpovědi na opakující se otázky, které jsme před zápisem do MŠ dostávali:

  1. Jaké je věkové složení tříd? Všechny naše třídy jsou věkově smíšené, setkávají se zde děti od  tří do šesti až sedmi let.
  2. A kde budou netříletí?  Od 1. září 2021 máme připravenu na Klášterní  jednu třídu pro děti netříleté, tj. takové, které dovrší tří let až v průběhu školního roku 2021/2022. V této třídě jsou upraveny podmínky pro malé děti. Od dalšího školního roku se pak tyto děti přesunou do některé ze tříd pro větší děti.
  3. Mohu si určit, do které třídy mé dítě bude chodit? Tuto možnost dáváme pouze sourozencům. Třídy sestavujeme tak, aby v nich byla vždy polovina chlapců a polovina dívek a to ve všech věkových skupinách. Vyřešit toto sudoku bývá dost napínavé. Přesto se snažíme v oprávněných případech vyjít přáním rodičů vstříc.
  4. Uvidíme před 1. zářím školku i zevnitř? Ano, na červen plánujeme na Klášterní 466/4 den otevřených dveří pro přijaté děti a rodiče. S rodiči si bude povídat paní ředitelka o školce a všem, co s ní souvisí. S dětmi si budou mezitím hrát asistentky pedagoga ve vedlejší třídě. Pokud bude hezké počasí, proběhne den otevřených dveří zčásti i na zahradě.
  5. Máte pro nové děti nastaven adaptační program? Ano, máme. Úspěšně jej praktikujeme  již pátým rokem. Poslední týden v srpnu pozveme rodiče i s dětmi na jedno celé dopoledne do školky. Děti se seznámí se svou třídou, s učitelkami i  budoucími kamarády, Rodiče mají mezitím prostor si popovídat s třídními učitelkami, sdělit jim potřebné informace o svých dětech. První září pak není spojeno se slzičkami, ale spíše očekáváním. V první měsíci školního roku diskutujeme  s rodiči denní režim dle toho, jak jejich dítě vstup do školky zvládá. Koncem září jsou již všechny mechanismy nastaveny a děti se do školky obvykle těší.
  6. Mají děti ve školce pitný režim? Ano, samonřejmě. Děti si s sebou denně nosí vhodnou uzavíratelnou láhev, kterou jim ve školce plníme dle přání dítěte buď čistou vodou, vodou s citronem nebo voudou ředěným ovocným neslazeným čajem. Dbáme na to, aby děti dostatečně pily, motivujeme je hrou.
  7. Musí děti jíst i to, co nechtějí, nebo všechno dojídat?  Na obou pracovištích máme vlastní kuchyně. Naše kuchařky a pan kuchař  připravují vše z čerstvých surovin, polotovary u nás nenajdete. Chceme, aby dětem u nás chutnalo. I proto zásadně děti do jídla nenutíme a čekáme, až se rozjedí samy. Věřte, že u stolečku s ostatními se to stane brzy. Rodiče prosíme o součinnost. Jídelníčky, které vyvěšujeme v šatnách, mohou být radostným čtením a spojeny s výzvou – ochutnáš to?
  8. A musí děti po obědě spát? Pro tuto věkovou skupinu je doporučen polední odpočinek v  trvání minimálně 30 minut. Po tuto dobu všechny děti odpočívají na svém lehátku a poslouchají čtení pohádky. Malé děti obvykle usínají ještě při pohádce. Starší dostávají po  půlhodině knížky k prohlížení, v nastaveném cyklu pracují po skupinkách u stolečku na klidových aktivitách.

Máte ještě další otázky? Připravte si je na červnový den otevřených dveří. Těšíme se na vás!

Jménem  zaměstnanců MŠ K. Podrápská, ředitelka