Archiv pro měsíc: Duben 2021

ZÁPIS DO ŠKOLKY STARTUJE

Vážení rodiče, 

dnes byl otevřen podpůrný  zápisový portál na stránkách Statutárního města Liberce, v němž si vytvoříte přihlášku do naší mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Přímý odkaz na zápisový portál naleznete ZDE.

Pro snazší orientaci v portálu shrnujeme:

  1. Připravte si zdravotní kartičku dítěte, kde najdete tzv. číslo pojištěnce. Toto číslo zadejte do portálu a dále postupujte dle pokynů, tj. rozmyslete a někde si zaznamenejte heslo, pod nímž se budete vždy přihlašovat, pokud budete chtít v přihlášce cokoli upravit a následně, pokud se budete chtít podívat, na kterém místě se dítě v pořadí přijatých nachází.
  2. Promyslete si, do kterých tří školek chcete přihlášku podat. Rozhodujte se např. podle místa svého bydliště nebo zaměstnání nebo podle toho, kde má vaše dítě kamarády. Školky seřaďte podle svých preferencí od 1 do 3. Preferenční pořadí je důležité, podle toho se dítě nejspíše dostane tam, kam chcete nejvíce. Zvolte si kombinaci malých a velkých školek, šanci na umístění dítěte tím zvýšíte.
  3. Vyplňte a uložte si přihlášku do svého počítače. Následně všechny listy vytiskněte. Budete je odevzdávat počátkem května ve školce. Pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout, zastavte se buď v některé ze zvolených školek nebo na magistrátu, určitě vám tam s tiskem pomohou.
  4. Navštivte dětského lékaře a nechte si potvrdit řádný průběh očkování a celkový zdravotní stav dítěte.
  5. Napište nám email na adresu info@msklasterni.cz  a zajistěte si časovku. Budeme tak mít ca 10 min. čas se věnovat pouze vám. ČASOVKU SI MŮŽETE REZERVOVAT OD 10. DO 13. KVĚTNA 2021, DENNĚ OD 9:00 DO 16:00.
  6. DOSTAVTE SE DO ŠKOLKY NA ADRESU KLÁŠTERNÍ 466/4, PAVILON C. ZDE PROBÍHÁ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO OBĚ NAŠE PRACOVIŠTĚ.
  7. Po podání přihlášky vyčkejte ca 1 týden a pak se podívejte pomocí čísla pojištěnce a svého hesla do zápisového portálu. Už se vám zobrazí, na kterém místě v pořadí se vaše přihláška nachází.
  8. Pokud budete “pod čarou” nezoufejte. Rodiče se v následujících 5-8 dnech rozhodují, do které školky  ze tří zvolených jejich dítě nastoupí. Ve chvíli, kdy své rozhodnutí nahlásí ředitelce příslušné MŠ a ta je zanese do portálu, se uvolní místa v ostatních dvou školkách a pořadí se opět změní.
  9. Dostavte se na emailovou výzvu do školky pro rozhodnutí o přijetí. Zde také podepíšete tzv. zpětvzetí žádosti do dalších dvou školek. Podepsaný dokument si předají již jen ředitelky mezim sebou, nikam už chodit nemusíte.

 

Těšíme se na viděnou při zápisu!

K. Podrápská, ředitelka

TESTOVÁNÍ – TÝDEN PRVNÍ: nula pozitivních

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni je v naší školce 55 dětí a 29 dospělých.   Pozitivita testů: nula.

Velmi děkuji všem rodičům i prarodičům za součinnost při dnešním  příchodu do školky. Překážku v podobě testování jsme zvládli všichni na jedničku. Děkuji i rodičům, kteří ve víkendovém rychlokurzu naučili mnohé předškoláky samoodběru testu  :))).  Gratuluji dětem, že vše zvládly a vzaly vše jako hru.

Srdečně K. Podrápská

V PONDĚLÍ, 12.4.2021 OTEVÍRÁME OD 6:30 ŠKOLKU

Vážení rodiče,

jsme velmi rádi, že můžeme alespoň některé děti opět od pondělí přivítat opět ve školce.

Protože je informací mnoho, mnoho, mnoho, mnoho, dovolte mi malý telegrafický souhrn:

JAKÝ MÁTE PROVOZ?  Standardní, tedy od 6:30 do 17:00. Budeme Vám ale vděční, pokud po dlouhé uzávěře své dítě nenecháte v MŠ déle než 9 hodin, jak doporučují dětští psychologové.  Ani Vaše pracovní doba nebývá obvykle delší :)))) .

DO KOLIKA BYCHOM MĚLI BÝT VE ŠKOLCE? Vzhledem k 15 minutám testování budeme rádi, pokud dorazíte nejpozdějií do 7:45, abychom mohli od 8:00 začít s dětmi pracovat.

KDO MUSÍ/MŮŽE PŘIJÍT DO ŠKOLKY?  – povinně všichni předškoláci a děti rodičů vybraných profesí integrovaného záchranného systému (IZS), děti integrované podle par. 16 ŠZ.

KDO PATŘÍ K VYBRANÝM PROFESÍM?  Lékař, zdravotní sestra, ošetřovatelka, pedagog, policista, voják, zaměstnanci věznice, úřadu práce , finanční správy, sociální správy, hygienické stanice či sociálních služeb.

MUSÍM MÍT PO DOBU POBYTU VE ŠKOLCE RESPIRÁTOR?  Ano, děkujeme Vám velmi. I my, zaměstnanci MŠ, budeme mít po celý den práce s Vašimi dětmi na ústech respirátor.

JAKÉ DÍTĚ SMÍ DO MŠ?  Pouze takové, které nevykazuje příznaky žádného onemocnění (zvýšenou tělesnou, teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže  jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy). PROSÍME VELMI VELMI O POCHOPENÍ, ŽE VÁM BUDEME PŘÍPADNĚ VOLAT I BĚHEM DNE, ABYSTE SI DÍTĚ VYZVEDLI, VYHNEME SE TAK UZAVŘENÍ ŠKOLKY.

A CO TESTOVÁNÍ?  Děti i zaměstnanci se v pondělí a ve čtvrtek podrobí antigennímu testování (test typ LEPU RAPID – NA VIDEO, JAK NA TO, SE PODÍVEJTE ZDE). Testovací místností pro děti jsou šatny jednotlivých tříd. Testy budou dělat svým dětem rodiče, odebraný test položí na místo  se jmenovkou dítěte, kde test setrvá ca 10-15min až do odečtu, který provede a zaznamená učitelka. Použité testy likviduje učitelka do předem určených pytlů. Pokud by dítě mělo pozitivní test, obdrží rodič potvrzení školy o pozitivním testu, které předá ošetřujícímu lékaři pro vystavení žádanky na PCR-test. 

NETESTUJEME DĚTI, KTERÉ PRODĚLALY COVID PŘED NEJVÝŠE 90 DNY. PROSÍME RODIČE, ABY SI PŘIPRAVILI SMS S INFORMACÍ O POZITIVITĚ DÍTĚTE, DOPOČÍTÁME SI OCHRANNOU LHŮTU.

TO MÁM OPRAVDU ČEKAT 15 MINUT V ŠATNĚ?  Ano, prosíme vás, milí rodiče, o to. Abyste si ukrátili čas, budete mít s dětmi k dispozici knížky, časopisy, hračky.

KDE BUDOU DĚTI TRÁVIT DEN?  Ráno si budou standardně hrát ve školce, ihned po svačině odcházejí buď na polodenní výlet nebo na vycházku. Máme sestaven plán vzdělávání v přírodě. Odpolední klid předškoláků bude zkrácen na 30 minut, dále budou s učitelkami reflektovat všechny úkoly, které během uzavření školky rodiče zaslali nebo donesli do školky. I proto vás, milí rodiče, prosíme o dostatek náhradního oblečení (zkon trolujte, zda má vaše dítě v  přihrádce holínky, pláštěnku, mikinu, náhradní tričko, ponožky, kalhotky/slipy aj. 

JAK JE TO S PLATBOU ZA ŠKOLKU? Od dubna můžete opět hradit standardní platby, případné přeplatky za BŘEZEN 2021, kdy jsme měli zavřeno, zahrneme do ročního zúčtování. Můžete také jednu platbu vynechat v případě, že jste březen uhradili.

 

NA ZÁVĚR:

V hluboké úctě ke všem, kdo bojují s pandemií, nebudu před Vámi, rodiči, obhajovat rozhodnutí a závazné pokyny nadřízených orgánů, nebudu hledat argumenty pro nastavená opatření.  Mou odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání Vašich dětí v souladu splatnou legislativou. K podávání odporu proti nařízením využijte prosím informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují  odborníci, kteří vám dotazy jistě  zodpoví. Velmi děkuji za pochopeni.

Kamila Podrápská, ředitelka MŠ