ZŠ Husova – stravování prvňáčků

Vážení rodiče prvňáčků ze ZŠ Husova,

děkuji vám všem za dodání přihlášek ke stravování, poslední k nám dorazila dnes.

Dovolte mi zopakovat několik informací, které jste od nás obdrželi již v červnu (INFORMAČNÍ LETÁK ZDE):

  1. Děti budou obědvat ve dvou skupinách (dělení po třídách)  ve 12:15 a 12:40. Do jídelny v MŠ je budou přivádět učitelky a/nebo vychovatelky ZŠ Husova.
  2. První zálohovou platbu ve výši 560,- Kč  na měsíc září proveďte prosím na účet mateřské školy č. 5458432/0800 do 15.9.2020, další platby ve stejné výši vždy do 15. dalšího měsíce.
  3.  Výše platby byla vypočtena takto: 28,- Kč za oběd  x  20 pracovních dní jako průměr počtu pracovních dní v období září 2020 – leden 2021.
  4.  Ve středu, 2. září 2020, předáme každému dítěti obálku s platebními údaji a variabilním symbolem. Seznam jmen dětí a jejich variabilních symbolů zašleme tento týden na ZŠ Husova pro případ, že by dítě obálku ztratilo.
  5. Všechny děti  jsou automaticky přihlášeny k odběru oběda, seznamy přítomných budou denně aktualizovány a do 7:30 sděleny pracovníky ZŠ Husova naší mateřské škole. Pokud víte, že nebude vaše dítě v některé dny ve škole, můžete je omluvit i nejpozději den předem na emailu info@msklasterni.cz. Všechny neodebrané obědy evidujeme a odečteme od zálohových plateb při závěrečném vyúčtování. Průběžné informace o stavu plateb obdrží ZŠ Husova vždy k 10. následujícího měsíce.
  6.  JÍDELNÍČKY BUDOU ZVEŘEJŇOVNY NA CELÝ MĚSÍC  ZDE V AKTUALITÁCH.

Těšíme se na prvňáčky, z nichž mnozí naši školku navštěvovali.

Kamila Podrápská, ředitelka