Zápis do MŠ pro šk. rok 2020/2021

Vážení uchazeči o umístění do naší MŠ,

podrobnosti k zápisu naleznete na přihlašovacím webu  https://zapisyms.liberec.cz/ a v interní prováděcí směrnici ZDE.

Vzhledem k epidemii konáme ZÁPIS do MŠ ve dnech 11.-13.5.2020 takto:

A. VZDÁLENÝM ZPŮSOBEM

v pondělí, 11.5.2020 a ve středu, 13.5.2020 přijímáme přihlášky do MŠ “vzdáleným” způsobem, tj. do datové schránky 3enkt27 nebo na emailu info@msklasterni.cz nebo poštou s dodejkou nebo vhozem do poštovní schránky na školní bráně pracoviště Klášterní 466/4, kterou budeme v každou celou hodinu vyprazdňovat. Obsah vaší zásilky musí obsahovat: vyplněnou a vlastnoručně nebo elektronicky podepsanou přihlášku, potvrzení o očkování dítěte a kopii rodného listu dítěte. Ve všech případech napište prosím do předmětu zprávy slovo ZÁPIS DO MŠ.

B. OSOBNÍM PODÁNÍM

v úterý, 12.5.2020, 8:00 – 15:00. Ozvěte se nám prosím od pondělí, 4.5.2020 na email info@msklasterni.cz, my vám odpovíme a  rezervujeme časovku tak, abychom dodrželi zásadu sociálního odstupu v rovině časové i prostorové. Předem upozorňujeme, že jsme schopni obsloužit tímto způsobem max. 25 osob. Tento způsob bychom preferovali u uchazečů o umístění do speciálních tříd.

Opět si prosím přineste vytištěnou a podepsanou přihlášku do MŠ, originál rodného lisTu dítěte a svůj občanský průkaz.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ USPOŘÁDÁME, JAKMILE NÁM TO EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE DOVOLÍ. DRŽME SI PALCE, ABY SE TAK STALO JEŠTĚ V ČERVNU, NECHCEME, ABYSTE KUPOVALI ZAJÍCE V PYTLI 🙂

KONCEM SRPNA POČÍTÁME S NAŠIMI TRADIČNÍMI ADAPTAČNÍMI DNY PRO NOVÉ DĚTI A JEJICH RODIČE.