UČÍME SE S PŘEDŠKOLÁČKEM

Milí rodiče,

koncem dubna proběhnou zápisy do základních škol a vaše děti by v současnosti velmi intenzivně opakovaly vše, co se ve školce naučily. Abychom vám alespoň ve zjednodušené podobě během karantény ukázali, co s dětmi běžně ve školce dopoledne i odpoledne děláme, budeme vám v aktualitách průběžně dávat k dispozici naše metodické materiály, které pro vás na home office každý den tvoříme.

Níže uvádíme pro ilustraci neúplný výčet oblastí dětské osobnosti, které by dítě na vyšší či nižší úrovni mělo zvládnout. Počítejte i s tím, že každé dítě je jiné a ne všem půjdou všechny dovednosti stejně dobře a stejně rychle. Někdo se rychle naučí básničku, někdo rychle určí, která beruška má nejvíce teček. Konec konců, ani vy, dospělí, neumíte stejně dobře řídit auto, hovořit třemi cizími jazyky, přeprogramovat svůj počítač a zaběhnout kilometr pod dvě minuty :)))

Naším úkolem je tedy rozvíjet děti v těchto oblastech, které jsou vždy tematicky propojené s ročním obdobím a činnostmi, zvyky či oslavami, které k němu přísluší:

Rozvoj řečových dovedností

  1. Rozvoj volného mluvního projevu – dítě odpoví smysluplně na otázky, popíše, co vidí okolo sebe, co kdo dělá
  2. Automatizace správné výslovnosti podpořené dechovými a oromotorickými cvičeními

Rozvoj prostorových a časových představ

  1. Prostorové představy: dítě se pomocí hračky orientuje v prostorových představách a ví, co znamenají slova nahoře, dole, vzadu, vpředu, nad, pod, vedle, za, před, v – toto vše ukáže např. s medvídkem u židle. Rozliší, co je daleko a blízko, vysoko a nízko.
  2. Časové představy: dítě zná pojmenování ročních období, měsíců, dní, ví, co znamená včera, dnes a zítra, jak dlouhý je týden, měsíc, rok, co je pracovní týden a co víkend či prázdniny. V základě se orientuje v hodinách (celá, půl). Ví, v kolik se asi budí, v kolik jde spát. Zná pojmy ráno-dopoledne-odpoledne-večer-noc a ví, co během nich může dělat.

Rozvoj prekompetencí

  1. rozvoj předčtenářských dovedností – dítě převypráví podle obrázků pohádku, vysvětlí podle obrázků, jak bude postupovat při nejjednodušších úkonech (např. umytí rukou, přípravě na spánek), uspořádá do časového sledu příběh aj.
  2. rozvoj přematematických dovedností – dítě  umí napočítat do deseti, umí porovnat na konkrétních předmětech (víčka, knoflíky, šišky, kamínky aj.), čeho je více, čeho je méně a nejméně, umí doplnit chybějící počet předmětů podle vzoru; rozeznají kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník

Učit děti je napínavá a krásná věc, užijte si tuto možnost se svými dětmi, jednou na to budete rádi vzpomínat.