Testování dětí v karanténě

Vážení rodiče,

odběrová sanitka přijede na dvůr naší mateřské školy v pondělí, 19.10.2020 v 8:00. Odběr testovacího vzorku a jeho zapsání trvá max. 1 minutu. Děkujeme velmi za to, že se se svými dětmi dostavíte včas. Pokud byste měli s termínem jakýkoli problém, kontaktujte prosím pracovnici KHS LK, dr. Košátkovou Huškovou na emailu (martina.kosatkova.huskova@khslbc.cz).

Informaci o výsledku testu svého dítěte obdržíte od hygieny prostřednictvím SMS ca do 24 hodin od odběru.

Pokud bude mít Vaše dítě test negativní, může od dalšího dne nastoupit do MŠ. Dle vývoje aktuální situace buď do své třídy, nebo na nezbytně nutnou dobu do třídy v 1. patře pavilonu B.

Děkuji za součinnost K. Podrápská