ŠKOLNÉ V OBDOBÍ PŘERUŠENÉHO PROVOZU MŠ

Vážení rodiče,

v době přerušení provozu MŠ bylo stanoveno školné (úplata za předškolní vzdělávání) takto (STRAVNE_SKOLNE_nouzovy_stav):

březen 2020:   287,40 Kč

duben 2020:          0 Kč

květen 2020:  263,50 Kč.

Pokud jste i nadále hradili své platby trvalým příkazem, bude vše zúčtováno standardně k 31.8.2020 a přeplatek vám vrátíme na účet, z něhož jste platby zasílali. O jiný způsob vratky k dřívějšímu termínu můžete požádat na emailu: info@msklasterni.cz

Děkuji za pochopení

K. Podrápská, ředitelka