Školné a stravné po dobu nouzového stavu

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy vám doporučujeme, abyste s účinností od 1. dubna 2020 do odvolání zastavili svou pravidelnou měsíční platbu za úhradu školného i stravného.

Zaplacené stravné  za březen 2020 bude účtováno dle skutečné docházky dítěte do MŠ v tomto měsíci. Školné bude kráceno dle doby otevření MŠ v tomto měsíci. Vyúčtování bude provedeno k 31.8.2020.

K. Podrápská