PROSBA RODIČŮM

Vážení rodiče, 

snažíme se nastavit provoz od 18.5.2020 tak, aby byl bezproblémový a epidemiologicky bez rizika, zároveň ale lidský a i nadále pohodový pro děti. Věříme, že my dospělí to ještě chvíli vydržíme v jiném, než obvyklém režimu.  Prosíme proto velmi všechny rodiče:

  1. Připravte svému dítěti do MŠ malý batůžek, v němž si bude na daný den nosit vše potřebné. Odpoledne si budete přebírat děti na zahradě a do MŠ zatím nebudete vstupovat. Ve školce budou děti mít  pouze bačkory, pyžamko, holínky a pláštěnku.
  2. Dejte dětem do MŠ malou podepsanou plastovou láhev, budeme jim do toho stáčet pití, nedojde tak byť k nezáměrnému k míchání skleniček a hrnečků.
  3. Ze školky si prosím odneste všecho oblečení (i zimní), které zde dítě dosud mělo. Vše vám připravíme  do podepsaného pytle.
  4. Připravujte děti na to, že si do MŠ zatím ještě nesmí brát své hračky,  je nám jasné, že toto bude ten nejtěžší úkol.
  5. Vyražte z domova o 10 min. dříve, než jste zvyklí. Budeme se snažit, ale příjem dítěte do MŠ může trvat trochu déle. Je nám jasné, že tato prosba patří k těm hůře splnitelným.

Děkujeme za součinnost!