Prosba rodičům

Vážení rodiče,

pokud budete vy nebo kdokoli z rodiny pozitivní na COVID 19 či jiné infekční onemocnění a společně s Vámi obývá domácnost i dítě navštěvující naši mateřskou školku, je vaší povinností dodržet i u dítěte nařízenou karanténu. Dítě, jehož rodič je COVID19-pozitivní opravdu do školky nepatří.

Děkuji za pochopení a důsledné dodržování par. 45, odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví.

K. Podrápská, ředitelka