Povinné distanční vzdělávání u předškoláků

Milí rodiče, pokud je váš předškolák doma z jiných důvodů, než je nemoc, měl by se podle školského zákona podílet na tzv. distančním vzdělávání. Pro tyto případy jsme založili na našem webu záložku, kde se seznámíte s:

  1. legislativním ukotvením dostančního vzdělávání pro děti před zahájením povinné školní docházky
  2. principy námi nabízených úloh a mírou vaší nutné spolupráce
  3. sadami úloh rozčleněnámi podle ročního období : aktuálně PODZIM
  4. možností dokladovat škole (s)plnění předškolního vzdělávání zasláním na třídní email

VELMI VŠEM DĚKUJEME za průběžné zasílání např. fotografií s výrobky dětí.

POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP K INTERNETU, OSLOVTE PANÍ UČITELKY, VŠECHNY NÁMĚTY NA ÚKOLY VÁM RÁDY VYTISKNOU.