PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Milé děti, milí rodiče,

mnoho věcí je letos jinak. A tak i tradiční pasování předškoláků musíme uspořádat trochu jinak, než jsme zvyklí. Děti ale o tuto významnou událost rozhodně nepřipravíme.

Děti, které odejdou po prázdninách na základní školu nejprve složí školkovou maturitu, potom si zazpívají společně se svými kamarády ze třídy oblíbené písničky a nakonec je paní ředitelka pasuje na předškoláky.

Vše proběhne během tří dopolední takto:

Husovka: pátek, 19.6.2020

Klášterní, pavilon A: středa, 24.6.2020

Klášterní, pavilon B: čtvrtek, 25.6.2020

Z každé akce budeme pořizovat fotoreportáž, kterou vám, milí rodiče, dáme k dispozici.

Po pasování se třídy vydají k našim knoflíkovým plotům a předškoláci si zde připevní svůj památeční knoflík se jménem, který bude navždy připomínat, že budoucí prezidenti, nositelé Nobelovy ceny nebo vynálezci léku proti všem nemocím světa začínali svou úžasnou cestu za vzděláním právě u nás.