Omezení provozu MŠ

Vážení rodiče,

od pondělí, 19.10.2020 do pátku, 30.10.2020 včetně, omezujeme po dohodě se zřizovatelem provoz naší mateřské školy.

6:30 – 16:00

Nutnost omezení provozu je vyvolána nepřítomností učitelek, asistentek a provozních zaměstnankyň, které jsou v karanténě nebo na ošetřovačce se svými dětmi, žáky základních škol.

Děkujeme za pochopení

K. Podrápská, ředitelka

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY O OMEZENÍ PROVOZU