Parkovací karty: rodiče odcházejících dětí

Milí odcházející rodiče z Klášterní,

prosíme vás o vrácení vjezdových čipových karet správci Polikliniky Klášter, panu Lochmanovi, nejpozději v poslední den školního roku, tj. 31.8.2020. Pan správce vám vrátí kauci. Od 2.9.2020 budou karty zablokovány a čekají na své nové majitele z řad rodičů nově nastupujících dětí. Velmi nám pomůžete, pokud termín dodržíte.

Jsem ráda, že jsem vás mohla během docházky vašich dětí do naší školky potkávat nejen na školním dvoře a těším se s vámi i vašimi dětmi kdykoli a kdekoli na viděnou.

Kamila Podrápská, ředitelka