Od 18.3.2020 je naše MŠ uzavřena

V Liberci, 17.3.2020, č.j. KLA/0054/2020

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY s platností od 17.3.2020 na dobu neurčitou

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, 69/2020 Sb. Usnesení Vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s koronavirem, a v souvislosti s rozhodnutím krizového štábu Statutárního města Liberec o uzavření mateřských škol pro běžnou veřejnost a rozhodla ředitelka školy po projednání se zřizovatelem mateřské školy, Statutárním městem Liberec

o přerušení provozu školy Mateřské školy Liberec, Klášterní 466/4, p.o. na obou jejích pracovištích k 17.3.2020 na dobu neurčitou.

PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D., ředitelka školy

Vážení rodiče, 

z nařízení vlády ČR a rozhodnutím krizového štábu KÚLK budou děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému a v sociálních službách soustředěny od středy, 18.3.2020, na ZŠ Ještědská. Provozní doba bude 7:00 – 16:00, ve škole bude vytvořena oddělení pro děti z mateřin a děti z prvního stupně, oba typy o max. 15 dětech.

Pokud nemůžete vše vyřešit jinak, směřujte, prosím, své děti tam. Sledujte i nadále naše webové stránky, jakmile se cokoli změní, budu vás informovat. Přeji nám všem, aby se děti brzy vrátily do klidu ať už na Klášterní nebo na Husovku.

Pak už bude svět snad zase na chvíli v pořádku

K. Podrápská, ředitelka