KLÁŠTERNÍ: Havárie vody

Vážení rodiče,

pokud máte jenom trochu možnost, nechte si v úterý, 18.8.2020 své dítě doma,  máme havárii vody. SČVaK nám musí probourat hlavní přípojku vody do objektu kvůli  potrubí pod základy domu. Vše je pouze důsledek rekonstrukce ulice Klášterní, kde prováděli tlakové zkoušky…

O děti rodičů, kteří nemají možnost si je nechat doma, se samozřejmě postaráme.

Děkujeme za pochopení

K. Podrápská, ředitelka