KLA: Havárie vody II

Vážení rodiče,

ve středu, 19.8.2020, až se děti v 8:30 na Klášterní nasvačí, odejdeme se všemi dětmi na naše druhé pracoviště Husova 991/35 (vila v zahradě vedle záchranky), kde setrváme až do doby, než si své děti dle svých potřeb po obědě nebo odpoledne vyzvednete. S dětmi půjdou na Husovku i všichni zaměstnanci.

Vyprošťování prasklého potrubí trvalo dnes celý den a bude trvat až do večera. Prasklina se nachází v nejnevhodnějším místě, přímo pod základy domu.  I proto jsou práce velmi obtížné. Zítra bude celý objekt Klášterní odpojen od vody a firma položí nové potrubí, projde pod základy budovy do výměníku a vše opět napojí na systém v budově.

Děkujeme za pochopení, že si své děti vyzvednete jinde, než jste zvyklí.