OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 18.5.2020

V Liberci, 06.05.2020, č.j. KLA/0054/2020-1

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY O OBNOVENÍ  PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY s platností od 18.5.2020 

v souvislosti s plánovaným ukončením vyhlášeného nouzového stavu  z důvodu ohrožení zdraví  koronavirem k 17.5.2020  rozhodla ředitelka školy po projednání se zřizovatelem mateřské školy, Statutárním městem Liberec

o OBNOVENÍ provozu školy Mateřské školy Liberec, Klášterní 466/4, p.o. OD PONDĚLÍ, 18.5.2020.

Provoz je obnoven na pracovišti Klášterní 466/4, kam budou po dobu nezbytně nutnou docházet  i děti z odloučeného pracoviště Husova 991/35. Důvodem sloučení provozu je přechodná absence zaměstnanců, kteří spadají do rizikové skupiny definované v Doporučení MŠMT.

Provoz mateřské školy se přechodně na období 18.5. – 31.5.2020  zkracuje o půl hodiny, tj. od 6:30 do 16:30.

DETAILY K PROVÁDĚNÝM PROTIEPIDEMIOLOGICKÝM OPATŘENÍM BUDOU ZVEŘEJNĚNY V PONDĚLÍ, 11.5.2020.

PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D., ředitelka školy