18.5.2020 OTEVÍRÁME DO (téměř) BĚŽNÉHO PROVOZU

Vážení rodiče, 

v pondělí 18.5.2020 otevíráme v 6:30 pracoviště Klášterní 466/4 pro běžný provoz mateřské školy s tím, že budeme muset dodržovat protiepidemiologická doporučení  MŠMT takto:

 1. Provoz školky je kvůli absenci některých zaměstnanců školy v rizikové skupině předběžně do konce června omezen o půl hodiny na 6:30 – 16:30.
 2. Provoz je obnoven pro všechny děti. Velikost skupin není omezena na 15 jak je tomu na ZŠ.
 3. Provoz Klášterní 466/4 a Husovy 991/35 je do 31.5.2020 spojen na Klášterní. Od 1.6.2020 bude obnoven provoz i na Husově 991/35.
 4. Rodiče  dodržují před školkou rozestupy dané barevnými značkami na školním dvoře. Žluté značky vedou k pavilonu C, červené k pavilonu A a zelené k pavilonu B.
 5. Ředitelka školy vyhlašuje pobytovým prostorem celou budovu Klášterní 466/4 – do budovy mají přístup pouze zaměstnanci a děti. Rodiče budou předávat dítě pověřené učitelce pouze u vchodových dveří. Děti se v šatně samy převléknou, od září si sebeobsluhu nacvičovaly, zvládnou to bez problémů.
 6. Před převzetím projdou děti tzv. ranním zdravotním filtrem, který zahrnuje měření teploty bezdotykovým teploměrem a zodpovězení dotazů na celkový zdravotní stav dítěte. Pokud bude dítě vykazovat projev jakéhokoli  onemocnění, nesmí být do MŠ přijato. O případném výskytu alergií máme u všech dětí  informaci v evidenčním listu. Vykáže-li dítě během dne příznak jakéhokoli onemocnění, musí si jej rodič bezodkladně vyzvednout.
 7. Děti si při vstupu do MŠ vydesinfikují ruce. Desinfekci dodal pro všechny školy jednotně zřizovatel, má virucidní účinek a je vhodná pro děti a žáky.
 8. Děti nemusí mít v MŠ roušku, prosíme ale o 2ks podepsaných roušek v sáčku pro případ, že by se v MŠ nemoc vyskytla a museli jsme narychlo ochránit děti.
 9. Použití ochranných pomůcek je na zvážení každého pedagoga. Z doporučení MŠMT vyplývá, že se ve školkách koronavirus nevyskytuje.
 10. Rodič stojící před budovou školy na vyznačených značkách musí mít při komunikaci se zaměstnancem na obličeji roušku. Z informací MZ vyplývá, že se koronavirus mimo školky vyskytuje.
 11. Děti z Husovy jsou rozděleny do 4 stejných skupin po 11 (paní učitelky respektují při rozdělování přátelské vztahy mezi dětmi). Do pavilonu A chodí Zajíčci, do pavilonu B chodí Medvídci.  Všechny jejich věci převezeme tento týden na Klášterní.
 12. Děti budou trávit maximální možný čas na školní zahradě, neboť pobyt mimo areál školky MŠMT nedoporučuje.
 13. Až do konce školního roku se nekonají hromadné akce – zpívání maminkám, besídky, pasování předškoláků s účastí rodičů. Vše, co bude možné, uspořádáme ale pro děti ve školce.
 14. Denně se desinfikují všechny hračky. Z nabídky školkových hraček jsou odstraněny všechny látkové a plyšové hračky, které nelze desinfikovat.
 15. Dítě si nesmí do školky přinést žádnou svou hračku.
 16.  Při práci se řídíme jednotnou směrnicí o protiepidemiologických opatřeních, která platí pro všechny mateřské školy na území Liberce..

Slovo ředitelky závěrem:

Zahájení provozu po nedobrovolné přestávce nebude kvůli všem předespaným opatřením jednoduché. Těšíme se na všechny děti, přesto nám pomůže, pokud se jejich nástup rozloží v čase. Máte-li doma školáka, který nastoupí na ZŠ o týden později, pomůžete nám, pokud nástup svých dětí sladíte. Chápeme ale, že to v mnoha případech není možné.  Společně to však určitě zvládneme.

Kamila Podrápská, ředitelka