Archiv pro měsíc: Srpen 2020

Školní řád a podmínky provozu v epidemicky ohrožujících podmínkách

Vážení rodiče,

školní řád si můžete přečít ZDE nebo na záložce Úřední deska/školní dokumenty (nahoře)

Jeho součástí je harmonogram školního roku a opatření v případě vyhlášení vyššího stupně ohrožení SARS-COVID-19 nebo jiným epidemiologicky závažným onemocněním.

Seznámení se školním řádem podepíšete dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon,  v prvním týdnu docházky Vašeho dítěte do naší mateřské školy. O podpis Vás poprosí třídní učitelky.

I přes tuto úřední zátěž vězte, že naším hlavním úkolem je výchova a vzdělávání zdravě sebevědomých, zvídavých a šťastných dětí.

Na každodenní setkávání se těší všichni pracovníci MŠ Klášterní 466/4 a Husova 991/35.

ZŠ Husova – stravování prvňáčků

Vážení rodiče prvňáčků ze ZŠ Husova,

děkuji vám všem za dodání přihlášek ke stravování, poslední k nám dorazila dnes.

Dovolte mi zopakovat několik informací, které jste od nás obdrželi již v červnu (INFORMAČNÍ LETÁK ZDE):

  1. Děti budou obědvat ve dvou skupinách (dělení po třídách)  ve 12:15 a 12:40. Do jídelny v MŠ je budou přivádět učitelky a/nebo vychovatelky ZŠ Husova.
  2. První zálohovou platbu ve výši 560,- Kč  na měsíc září proveďte prosím na účet mateřské školy č. 5458432/0800 do 15.9.2020, další platby ve stejné výši vždy do 15. dalšího měsíce.
  3.  Výše platby byla vypočtena takto: 28,- Kč za oběd  x  20 pracovních dní jako průměr počtu pracovních dní v období září 2020 – leden 2021.
  4.  Ve středu, 2. září 2020, předáme každému dítěti obálku s platebními údaji a variabilním symbolem. Seznam jmen dětí a jejich variabilních symbolů zašleme tento týden na ZŠ Husova pro případ, že by dítě obálku ztratilo.
  5. Všechny děti  jsou automaticky přihlášeny k odběru oběda, seznamy přítomných budou denně aktualizovány a do 7:30 sděleny pracovníky ZŠ Husova naší mateřské škole. Pokud víte, že nebude vaše dítě v některé dny ve škole, můžete je omluvit i nejpozději den předem na emailu info@msklasterni.cz. Všechny neodebrané obědy evidujeme a odečteme od zálohových plateb při závěrečném vyúčtování. Průběžné informace o stavu plateb obdrží ZŠ Husova vždy k 10. následujícího měsíce.
  6.  JÍDELNÍČKY BUDOU ZVEŘEJŇOVNY NA CELÝ MĚSÍC  ZDE V AKTUALITÁCH.

Těšíme se na prvňáčky, z nichž mnozí naši školku navštěvovali.

Kamila Podrápská, ředitelka

 

Parkovací karty: rodiče odcházejících dětí

Milí odcházející rodiče z Klášterní,

prosíme vás o vrácení vjezdových čipových karet správci Polikliniky Klášter, panu Lochmanovi, nejpozději v poslední den školního roku, tj. 31.8.2020. Pan správce vám vrátí kauci. Od 2.9.2020 budou karty zablokovány a čekají na své nové majitele z řad rodičů nově nastupujících dětí. Velmi nám pomůžete, pokud termín dodržíte.

Jsem ráda, že jsem vás mohla během docházky vašich dětí do naší školky potkávat nejen na školním dvoře a těším se s vámi i vašimi dětmi kdykoli a kdekoli na viděnou.

Kamila Podrápská, ředitelka

 

Milé děti, adaptační den se blíží

Milé děti, 

od 1. září nastoupíte do naší mateřské školky a určitě jste zvědavé, jak to ve vaší budoucí třídě vypadá.  Zajímá vás, jací jsou tam kamarádi, s čím si budete hrát a koneckonců jste zvědaví i na paní učitelky.

Nezapomeňte tedy přijít se svými rodiči ve čtvrtek, 27.8.2020 od 9:00 do své nové třídy na návštěvu. Kam půjdete, jsme napsali rodičům emailem minulý týden.

Těšíme se na vás!

KLA: Havárie vody II

Vážení rodiče,

ve středu, 19.8.2020, až se děti v 8:30 na Klášterní nasvačí, odejdeme se všemi dětmi na naše druhé pracoviště Husova 991/35 (vila v zahradě vedle záchranky), kde setrváme až do doby, než si své děti dle svých potřeb po obědě nebo odpoledne vyzvednete. S dětmi půjdou na Husovku i všichni zaměstnanci.

Vyprošťování prasklého potrubí trvalo dnes celý den a bude trvat až do večera. Prasklina se nachází v nejnevhodnějším místě, přímo pod základy domu.  I proto jsou práce velmi obtížné. Zítra bude celý objekt Klášterní odpojen od vody a firma položí nové potrubí, projde pod základy budovy do výměníku a vše opět napojí na systém v budově.

Děkujeme za pochopení, že si své děti vyzvednete jinde, než jste zvyklí.

KLÁŠTERNÍ: Havárie vody

Vážení rodiče,

pokud máte jenom trochu možnost, nechte si v úterý, 18.8.2020 své dítě doma,  máme havárii vody. SČVaK nám musí probourat hlavní přípojku vody do objektu kvůli  potrubí pod základy domu. Vše je pouze důsledek rekonstrukce ulice Klášterní, kde prováděli tlakové zkoušky…

O děti rodičů, kteří nemají možnost si je nechat doma, se samozřejmě postaráme.

Děkujeme za pochopení

K. Podrápská, ředitelka