Archiv pro měsíc: Květen 2020

1. červen = Den dětí

Milé děti,

na pondělí, 1. června jsme pro vás na dopoledne připravili na našich školních zahradách soutěže a hry k vašemu krásnému svátku. Těšíme se, že si to spolu užijeme.

Jsme také rádi, že od 1.6.2020 zahajujeme provoz od 6:30 do 16:30 i na Husovce.

PROSBA RODIČŮM

Vážení rodiče, 

snažíme se nastavit provoz od 18.5.2020 tak, aby byl bezproblémový a epidemiologicky bez rizika, zároveň ale lidský a i nadále pohodový pro děti. Věříme, že my dospělí to ještě chvíli vydržíme v jiném, než obvyklém režimu.  Prosíme proto velmi všechny rodiče:

 1. Připravte svému dítěti do MŠ malý batůžek, v němž si bude na daný den nosit vše potřebné. Odpoledne si budete přebírat děti na zahradě a do MŠ zatím nebudete vstupovat. Ve školce budou děti mít  pouze bačkory, pyžamko, holínky a pláštěnku.
 2. Dejte dětem do MŠ malou podepsanou plastovou láhev, budeme jim do toho stáčet pití, nedojde tak byť k nezáměrnému k míchání skleniček a hrnečků.
 3. Ze školky si prosím odneste všecho oblečení (i zimní), které zde dítě dosud mělo. Vše vám připravíme  do podepsaného pytle.
 4. Připravujte děti na to, že si do MŠ zatím ještě nesmí brát své hračky,  je nám jasné, že toto bude ten nejtěžší úkol.
 5. Vyražte z domova o 10 min. dříve, než jste zvyklí. Budeme se snažit, ale příjem dítěte do MŠ může trvat trochu déle. Je nám jasné, že tato prosba patří k těm hůře splnitelným.

Děkujeme za součinnost!

 

18.5.2020 OTEVÍRÁME DO (téměř) BĚŽNÉHO PROVOZU

Vážení rodiče, 

v pondělí 18.5.2020 otevíráme v 6:30 pracoviště Klášterní 466/4 pro běžný provoz mateřské školy s tím, že budeme muset dodržovat protiepidemiologická doporučení  MŠMT takto:

 1. Provoz školky je kvůli absenci některých zaměstnanců školy v rizikové skupině předběžně do konce června omezen o půl hodiny na 6:30 – 16:30.
 2. Provoz je obnoven pro všechny děti. Velikost skupin není omezena na 15 jak je tomu na ZŠ.
 3. Provoz Klášterní 466/4 a Husovy 991/35 je do 31.5.2020 spojen na Klášterní. Od 1.6.2020 bude obnoven provoz i na Husově 991/35.
 4. Rodiče  dodržují před školkou rozestupy dané barevnými značkami na školním dvoře. Žluté značky vedou k pavilonu C, červené k pavilonu A a zelené k pavilonu B.
 5. Ředitelka školy vyhlašuje pobytovým prostorem celou budovu Klášterní 466/4 – do budovy mají přístup pouze zaměstnanci a děti. Rodiče budou předávat dítě pověřené učitelce pouze u vchodových dveří. Děti se v šatně samy převléknou, od září si sebeobsluhu nacvičovaly, zvládnou to bez problémů.
 6. Před převzetím projdou děti tzv. ranním zdravotním filtrem, který zahrnuje měření teploty bezdotykovým teploměrem a zodpovězení dotazů na celkový zdravotní stav dítěte. Pokud bude dítě vykazovat projev jakéhokoli  onemocnění, nesmí být do MŠ přijato. O případném výskytu alergií máme u všech dětí  informaci v evidenčním listu. Vykáže-li dítě během dne příznak jakéhokoli onemocnění, musí si jej rodič bezodkladně vyzvednout.
 7. Děti si při vstupu do MŠ vydesinfikují ruce. Desinfekci dodal pro všechny školy jednotně zřizovatel, má virucidní účinek a je vhodná pro děti a žáky.
 8. Děti nemusí mít v MŠ roušku, prosíme ale o 2ks podepsaných roušek v sáčku pro případ, že by se v MŠ nemoc vyskytla a museli jsme narychlo ochránit děti.
 9. Použití ochranných pomůcek je na zvážení každého pedagoga. Z doporučení MŠMT vyplývá, že se ve školkách koronavirus nevyskytuje.
 10. Rodič stojící před budovou školy na vyznačených značkách musí mít při komunikaci se zaměstnancem na obličeji roušku. Z informací MZ vyplývá, že se koronavirus mimo školky vyskytuje.
 11. Děti z Husovy jsou rozděleny do 4 stejných skupin po 11 (paní učitelky respektují při rozdělování přátelské vztahy mezi dětmi). Do pavilonu A chodí Zajíčci, do pavilonu B chodí Medvídci.  Všechny jejich věci převezeme tento týden na Klášterní.
 12. Děti budou trávit maximální možný čas na školní zahradě, neboť pobyt mimo areál školky MŠMT nedoporučuje.
 13. Až do konce školního roku se nekonají hromadné akce – zpívání maminkám, besídky, pasování předškoláků s účastí rodičů. Vše, co bude možné, uspořádáme ale pro děti ve školce.
 14. Denně se desinfikují všechny hračky. Z nabídky školkových hraček jsou odstraněny všechny látkové a plyšové hračky, které nelze desinfikovat.
 15. Dítě si nesmí do školky přinést žádnou svou hračku.
 16.  Při práci se řídíme jednotnou směrnicí o protiepidemiologických opatřeních, která platí pro všechny mateřské školy na území Liberce..

Slovo ředitelky závěrem:

Zahájení provozu po nedobrovolné přestávce nebude kvůli všem předespaným opatřením jednoduché. Těšíme se na všechny děti, přesto nám pomůže, pokud se jejich nástup rozloží v čase. Máte-li doma školáka, který nastoupí na ZŠ o týden později, pomůžete nám, pokud nástup svých dětí sladíte. Chápeme ale, že to v mnoha případech není možné.  Společně to však určitě zvládneme.

Kamila Podrápská, ředitelka

ŠKOLNÉ V OBDOBÍ PŘERUŠENÉHO PROVOZU MŠ

Vážení rodiče,

v době přerušení provozu MŠ bylo stanoveno školné (úplata za předškolní vzdělávání) takto (STRAVNE_SKOLNE_nouzovy_stav):

březen 2020:   287,40 Kč

duben 2020:          0 Kč

květen 2020:  263,50 Kč.

Pokud jste i nadále hradili své platby trvalým příkazem, bude vše zúčtováno standardně k 31.8.2020 a přeplatek vám vrátíme na účet, z něhož jste platby zasílali. O jiný způsob vratky k dřívějšímu termínu můžete požádat na emailu: info@msklasterni.cz

Děkuji za pochopení

K. Podrápská, ředitelka

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 18.5.2020

V Liberci, 06.05.2020, č.j. KLA/0054/2020-1

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY O OBNOVENÍ  PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY s platností od 18.5.2020 

v souvislosti s plánovaným ukončením vyhlášeného nouzového stavu  z důvodu ohrožení zdraví  koronavirem k 17.5.2020  rozhodla ředitelka školy po projednání se zřizovatelem mateřské školy, Statutárním městem Liberec

o OBNOVENÍ provozu školy Mateřské školy Liberec, Klášterní 466/4, p.o. OD PONDĚLÍ, 18.5.2020.

Provoz je obnoven na pracovišti Klášterní 466/4, kam budou po dobu nezbytně nutnou docházet  i děti z odloučeného pracoviště Husova 991/35. Důvodem sloučení provozu je přechodná absence zaměstnanců, kteří spadají do rizikové skupiny definované v Doporučení MŠMT.

Provoz mateřské školy se přechodně na období 18.5. – 31.5.2020  zkracuje o půl hodiny, tj. od 6:30 do 16:30.

DETAILY K PROVÁDĚNÝM PROTIEPIDEMIOLOGICKÝM OPATŘENÍM BUDOU ZVEŘEJNĚNY V PONDĚLÍ, 11.5.2020.

PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D., ředitelka školy