Archiv pro měsíc: Duben 2020

ZÁPIS, OČKOVÁNÍ A JINÉ KURIOZITY

Vážení zájemci o zápis do naší MŠ, 
i když ministerstvo školství nedávno doporučilo, aby se ředitelky školek pro nadcházející zápis spokojily pouze s kopií očkovacího průkazu, je tento postup v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zcela PROTIZÁKONNÝ a dostává nás do situace, kdy bude ředitelka MŠ, nikoli svou vinou, odpovědná za vynucený protiprávní postup.  Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce (z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti; prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici).
PROSÍM tedy všechny žadatele o zápis do naší MŠ, aby kontaktovali pediatra a poprosili jej o potvrzení o očkování dítěte. 
Pokud by pediatr potvrzení nechtěl vystavit, přeruším správní řízení o přijetí do MŠ až do doby, kdy bude moci pediatr potvrzení vystavit a rodič pro zápis doložit.
Velmi se omlouvám v této nelehké době za komplikace, které  svým postojem způsobím, ale jsem vázána právním řádem této republiky a je mou povinností jej dodržovat. 
Přesto udělám maximum proto, aby byly přijaty všechny děti, jejichž rodiče mají o umístění do naší MŠ zájem.
Děkuji Vám za pochopení
K. Podrápská, ředitelka školy 

PRÁZDNINY NOVĚ

VÁŽENÍ RODIČE,  O PRÁZDNINÁCH ZKRACUJEME UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ NA  ČTYŘI TÝDNY MÍSTO PĚTI.  MIMO PROVOZ BUDEME 13.7. – 7.8.2020.

OD 10.8.DO 22.8. 2020 FUNGUJEME JAKO PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA PRO OBLAST STŘEDU MĚSTA.

18.5.2020

Vážení rodiče,

pokud vše schválí rada města Liberce, budou se liberecké mateřské školy jednotně otevírat ZŘEJMĚ pro věkově nejstarší skupiny dětí  v pondělí, 18.5.2020.

Provoz naší MŠ bude standardně 6:30 – 17:00. Součástí otevření budou výrazná protiepidemiologická opatření. Nyní provádíme sběr údajů pro jednotlivé třídy. Zápisem křestního jména svého dítěte a prvních dvou písmen příjmení prokazujete zájem o nástup dítěte od 18.5.2020 zpět do MŠ. 

Upozorňujeme pouze, že jsme aktuálně oprávněni tvořit pouze skupiny po 15 dětech, proto bude dána přednost věkově nejstarším, neboť zatím známá režimová opatření vyžadují velkou míru spolupráce dítěte. Děkujeme za pochopení.

OZNAČIT SVOU VOLBU MŮŽETE KLIKNUTÍM NA NÁZEV TŘÍDY SVÉHO DÍTĚTE:

LVÍČATA

KUŘÁTKA

MYŠÁCI

SLUNÍČKA

SLŮŇATA

KOŤATA

SEDMIKRÁSKY

BROUČCI

 MEDVIDCI  

ZAJÍČCI

5. VÍKENDOVÝ ÚKOLNÍČEK

Milé děti,

brzy se nám trochu pokazí počasí, takže si můžete vytvořit své malé veselé sluníčko.

NEBO

Pojďte si zpříjemnit karanténu s Chaukiss hrou s dětmi, s rodinou, přítelem a nebo při skype dýchánku s kamarádkami. Připravte si figurky, kostku, pastelky a můžete se pustit do hry.

https://www.chaukiss.cz/blog/vytiskni-si-hra-pro-celou-rodinu/

Zápis do MŠ pro šk. rok 2020/2021

Vážení uchazeči o umístění do naší MŠ,

podrobnosti k zápisu naleznete na přihlašovacím webu  https://zapisyms.liberec.cz/ a v interní prováděcí směrnici ZDE.

Vzhledem k epidemii konáme ZÁPIS do MŠ ve dnech 11.-13.5.2020 takto:

A. VZDÁLENÝM ZPŮSOBEM

v pondělí, 11.5.2020 a ve středu, 13.5.2020 přijímáme přihlášky do MŠ „vzdáleným“ způsobem, tj. do datové schránky 3enkt27 nebo na emailu info@msklasterni.cz nebo poštou s dodejkou nebo vhozem do poštovní schránky na školní bráně pracoviště Klášterní 466/4, kterou budeme v každou celou hodinu vyprazdňovat. Obsah vaší zásilky musí obsahovat: vyplněnou a vlastnoručně nebo elektronicky podepsanou přihlášku, potvrzení o očkování dítěte a kopii rodného listu dítěte. Ve všech případech napište prosím do předmětu zprávy slovo ZÁPIS DO MŠ.

B. OSOBNÍM PODÁNÍM

v úterý, 12.5.2020, 8:00 – 15:00. Ozvěte se nám prosím od pondělí, 4.5.2020 na email info@msklasterni.cz, my vám odpovíme a  rezervujeme časovku tak, abychom dodrželi zásadu sociálního odstupu v rovině časové i prostorové. Předem upozorňujeme, že jsme schopni obsloužit tímto způsobem max. 25 osob. Tento způsob bychom preferovali u uchazečů o umístění do speciálních tříd.

Opět si prosím přineste vytištěnou a podepsanou přihlášku do MŠ, originál rodného lisTu dítěte a svůj občanský průkaz.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ USPOŘÁDÁME, JAKMILE NÁM TO EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE DOVOLÍ. DRŽME SI PALCE, ABY SE TAK STALO JEŠTĚ V ČERVNU, NECHCEME, ABYSTE KUPOVALI ZAJÍCE V PYTLI 🙂

KONCEM SRPNA POČÍTÁME S NAŠIMI TRADIČNÍMI ADAPTAČNÍMI DNY PRO NOVÉ DĚTI A JEJICH RODIČE.