NOVÁ PROVOZNÍ DOBA ŠKOLKY

VÁŽENÍ RODIČE,

OD 1. ZÁŘÍ 2019 JE PROVOZNÍ DOBA ŠKOLKY 6:30 – 17:00.

V tomto smyslu je upraven i školní řád a pravidla pro délku pobytu a vyzvedávání dítěte.

K. Podrápská, ředitelka