KLA: NEPARKUJTE NA VYHRAZENÝCH MÍSTECH

Vážení rodiče,

jednomu z vás zablokoval právě správce Polikliniky EUC  vjezdovou kartu. Rodič své vozidlo odstavil na placeném místě lékaře. Své reklamace prosím uplatňujte vůči správci polikliniky, panu Lochmanovi, tel. 725 907 678 nebo  lo.klaster@email.cz.

Se způsobem parkování jste se jistě seznámili ve školním řádu, část 5.1 Dopravní obslužnost školy.

Děkuji za pochopení

K. Podrápská, ředitelka