ADAPTAČNÍ DNY PRO NAŠE NOVÁČKY

Vážení rodiče,

zveme vás, abyste se svými dětmi přišli ve čtvrtek, 29.8. a v pátek 30.8.2019 na 9:00 do 11:00 do naší školky na adaptační pobyt.

Zveme vás tedy na jedno nebo obě příjemná společná dopoledne, během nichž poznají  děti svou třídu a nové kamarády a vy se budete zatím moci seznámit s třídními učitelkami. Paní učitelky se vás během prohlídky třídy a zahrady zeptají na detaily k dítěti, např. na jakou podobu jména slyší, co zvládne ze sebeobsluhy, jak si řekne na záchod, která jídla mu chutnají a která opravdu nejí, kterou hračku si bude nosit do školky…

Doporučujeme, aby s dítětem přišla např. první den maminka, teta nebo babička, druhý den pak tatínek, strejda nebo děda tak, abychom i my poznali ty hlavní osoby, které budou dítě ze školky vyzvedávat.

Účast na adaptačních dnech není povinná, rodičům ji přesto doporučujeme. Zkušenosti z minulých let nám potvrzují, že pokud se rodiče s dítětem našich adaptačních pobytů zúčastní, je nástup zejména nejmenších dětí do školky hladší a méně stresující.

K. Podrápská, ředitelka