Archiv pro měsíc: Říjen 2019

Hallo, Mausi…

Milí rodiče,

s koncem září jsme ukončili standardní dobu adaptace nových dětí na školku a začínají naše pravidelné aktivity.

V úterý, ve středu a ve čtvrtek se Vaše děti budou seznamovat za vydatné podpory malé kamarádky Mausi a dráčka Trilinga s jazykem našich nejbližších sousedů, němčinou.

Pokud tedy od svých dětí uslyšíte „Das klappt prima!“,Bis morgen!“, „Deutsch ist prima!“, nedivte se, proces učení je v tomto věku radostná věc.

O didaktickou přiměřenost, jazykovou správnost a srozumitelnou výslovnost bude s láskou pečovat

Kamila Podrápská, vystudovaná germanistka, didaktička cizích jazyků a nyní ředitelka školy