Přístup ke školce pěšky i autem

Vážení rodiče,

přijíždíte-li nebo přicházíte-li ke školce, zaznamenáte dvě novinky:

A) Do MŠ jste přicházeli pěšky zahradou:Branka

Na doufejme omezenou dobu jsme nuceni uzavřít  zahradní branku. Průchod přes školní zahradu začali využívat více či méně střízliví dělníci z ubytovny pod přehradou, kteří  naši zahradu pochopili jako zkratku do města, na níž mohou odhazovat prázdné láhve od alkoholu nejrůznějšího druhu. Chráníme tím vaši i naši bezpečnost, děkujeme za pochopení.

B) Do MŠ přijíždíte autem:

Správce kláštera, u nějž jste si byli vyzvednout čipové karty, omezil účinnost čipových karet rodičů v pracovní dny na 6:30-9:00 a 12:00 – 16:30. Důvodem omezení je neoprávněné využívání parkoviště několika rodiči, kteří si zde zvykli odstavit na celý den svůj vůz.

Krok majitele pozemků je zcela pochopitelný, je pouze škoda, že kvůli několika nezodpovědným rodičům, kteří nedodržují ustanovení školního řádu, který podepsali, dopadají důsledky na všechny z nás…

Doufáme, že se po určité době i tento stav změní k lepšímu.