Němčina – jazyk sousedů

P1070320

Vážení rodiče,

my v Euroregionu Nisa máme možnost se zapojit do jazykových aktivit sdružení TriLingo (www.trilingo.eu), které podporuje v mateřských školách první krůčky dětí v jazycích sousedů, tedy češtině, němčině a polštině. V TriLingu je k 1.9.2014 sdruženo na 40 školek.

Můžete se nás ptát, co se děti v jazyce sousedů, němčině, mají naučit. Odpověď je a není jednoduchá tak jako celý proces raného osvojování cizích jazyků (zde si můžete prolistovat unikátní publikaci evropských didaktiků Norimberská doporučení k ranému osvojování cizího jazyka).

Naším cílem je, aby se/si:

  • TI NEJMENŠÍ  naučili reagovat na pokyn v cizím jazyce a společně s ostatními si zatancovali či zahráli na honěnou,
  • TI VĚTŠÍ postupně upevnili svou dovednost zopakovat (imitovat) část básničky, říkadla, rozpočítadla či písničky a při tom si zahráli na hledání “pokladu”,
  • NAŠI PŘEDŠKOLÁCI postupně uvědomili, že se němčinou, podobně jako češtinou, mohou i dorozumět a měli radost, že se jim to daří.

Zda se nám náš cíl podaří naplnit, je samozřejmě závislé na mnoha proměnných. Některé děti budou v životě spíše zaměřené na matematiku a technické obory a jazyky je nebudou nikdy bavit. Jiné děti jsou zejména v počátcích docházky do školky častěji nemocné a nemohou se s němčinou pravidelně setkávat, a některé si prostě chtějí spíše jen hrát…

Se všemi z nich ale umíme pracovat tak, aby jim první setkání s cizím jazykem dělalo hlavně radost.

Prvními kontakty s němčinou děti provází ředitelka, Kamila Podrápská.