HOSPODÁŘKA MŠ

Kontaktní hodiny pro rodiče

Hospodářka školy poskytuje rodičům informace o výši školného a stravného pro aktuální školní rok, rozpisy plateb, informace o stavu plateb, jednorázové platby za školní akce aj.

pondělí: 11:30 – 16:30

úterý: 7:00 – 11:00

středa: 7:00 – 11:00

čtvrtek: 7:00 – 11:00

pátek: 7:00 – 11:00

(jinak dle dohody na tel. 608 620 503)