Česká školní inspekce u nás

LUPA2

Vážení rodiče,

v minulém týdnu byly v naší mateřské škole inspektorky České školní inspekce ČR.

Je pro nás velkou ctí a ještě větší radostí, že naši práci s dětmi, hospodaření školy, informační systém pro rodiče, evaluační strategii školy, školní vzdělávací program, komplexně pojímanou vzdělávací dokumentaci,  nabízené doplňkové aktivity pro děti, jejich stravování, kvalifikovanost a odbornost pedagogů i řízení školy jako celku hodnotily ve všech rovinách života naší mateřské školy predikátem výborně.

Děkujeme všem rodičům za vyjádřenou slovní i písemnou podporu, která nám dokazuje, že jdeme správným směrem a že vše, co konáme, je  ku prospěchu dětí a ke spokojenosti jejich rodičů.

Těšíme se na další spolupráci a uvítáme veškeré podněty, které nám napomohou naši práci dále zkvalitňovat.

Jménem všech zaměstnanců školy

Kamila Podrápská, ředitelka