Formuláře

NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • OBECNÁ PŘIHLÁŠKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – přihláška je určena pro ty uchazeče o přijetí, kteří nastupují do školky na uvolněné místo v průběhu školního roku.
  • EVIDENČNÍ LISTEvidenční list si  prosíme přineste v první den nástupu do mateřské školy. Bez tohoto dokumentu nemůže být Vaše dítě do školky přijato.

DOCHÁZKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

UKONČENÍ DOCHÁZKY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DAŇOVÝ ODPOČET RODIČE ZA ÚHRADU ŠKOLNÉHO