Zápis do běžných tříd

ZÁPIS DO TŘÍDY BĚŽNÉHO TYPU – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

POČET VOLNÝCH MÍST: 38

Od roku 2017 se koná zápis do všech libereckých mateřských škol jednotně  s podporou elektronického evidenčního systému. Rodiče registrují své děti do konkrétních mateřských škol po dobu ca čtyř týdnů od počátku  dubna. O všech detailech jednotného elektronického zápisu se informujte na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/.

INFORMAČNÍ LETÁK MAGISTRÁTU MĚSTA LIBERCE SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná v úterý, 2. dubna 2019, od 15:45 na pracovišti Klášterní 466.

SMĚRNICE K PŘJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

A. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A PRŮBĚH ZÁPISU

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 budeme přijímat pro pracoviště Klášterní 466/4 a Husova 991/35 společně  v úterý, 14.května 2019 na adrese MŠ Klášterní 466/4, pavilon C. Zákonný zástupce doručí přihlášku do kanceláře ředitelky školy mezi 9:00 až 16:00.  Pokud by rodiče neměli přístup k počítači či internetu, mají možnost se dostavit do vybrané školky po předchozí domluvě např. týden předem a s ředitelkou žádost vygenerovat přímo ve školce. V případě zápisu do MŠ jde o správní úkon a není potřeba, abyste s sebou přivedli své děti.

K předání přihlášek ve školce si prosím přineste:

  1. Vytištěnou přihlášku z registračního systému včetně potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte.
  2. Občanský průkaz, jímž prokážete, že jste zákonným zástupcem dítěte.
  3. Originál rodného listu dítěte, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce.

Stejně jako v loňském roce si můžete, vážení rodiče,  od 15.4.2019  napsat na náš email info@msklasterni.cz  o časovku, díky níž se objednáte  na 14.5.2019 na konkrétní hodinu.  Snažíme se tímto krokem omezit čekání rodičů na maximálně 10 minut. Rodiče, kteří si časovku nemohou vyzvednout, musí počítat s delšími čekacími časy.

Pořadí podávaných žádostí není pro rozhodnutí o přijetí rozhodující.

Informace o pořadí vaší žádosti  a dalších krocích vedoucích k přijetí dítěte do zvolené mateřské školy se dozvíte opět na webu elektronického zápisu. Dále bude dle zákona 500/2004 Sb. zveřejněn seznam přijatých v zákonné lhůtě  na úřední desce školy v pavilonu C. Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedne zákonný zástupce osobně a do vlastních rukou v kanceláři ředitelky školy.

B. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ