RODIČOVSKÝ KLUB

Vážení rodiče,

členy rodičovského klubu 2019/2020, který konzultuje s ředitelkou  školkový život jsou:

za Lvíčata a Kuřátka: paní Suková a Vavřichová

za Myšáky a Sluníčka: paní Slavíková a Čížková

za Slůňata a Koťata: paní Pazourková a pan Kuba

za Sedmikrásky a Broučky: paní Slováková a Struhovská

za Husovku: paní Bohuňková a Schlechterová

Ze schůzky 17.10. vyplynulo:

  1. ředitelka vysvětlila pravidla čerpání třídních fondů vzniklých z darů rodičů a možnost kteréhokoli rodiče kdykoli nahlédnout do jeho čerpání
  2. ředitelka informovala o společném tvoření dětí a prarodičů v 11/2019, jehož výrobky ozdobí Galerii na plotě
  3. ředitelka informovala o právě ukončovaném logopedickém screeningu, jehož výsledky se rodiče spolu s doporučením vyhledat pomoc klinického logopeda dozvědí počátkem listopadu.
  4. rodiče požádali o zveřejňování jídelníčků na webu školy
  5. rodiče nabídli účast na sběru papíru 2x ročně, jehož výtěžek půjde ve prospěch školy
  6. rodiče požádali o zvážení možnosti vybírat ve třídách zálohově peníze za vstupné na jednotlivé akce v měsíci např. předplacením ve výši ca 200,- Kč