ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V ážení rodiče,

pokud jste před započetím nouzového stavu, ze svého rozhodnutí nebo na doporučení třídních učitelek naší MŠ,  zvažovali pro své dítě šetření k odkladu povinné školní docházky (=OŠD), budete pro formální schválení odkladu ředitelem své spádové základní školy potřebovat  k zápisu na ZŠ dokument – tzv. Doporučení odkladu povinné školní docházky, který může vystavit školské poradenské zařízení nebo klinický psycholog. Celý příspěvek

PROSÍME RODIČE O ZPĚTNOU VAZBU

MILÍ RODIČE, 

UŽ TŘETÍM TÝDNEM PRO VÁS PŘIPRAVUJEME JEDNODUCHÉ ÚKOLNÍČKY, ABYSTE MOHLI SVŮJ ČAS S DĚTMI NAPLNIT I ROZVÍJEJÍCÍMI ČINNOSTMI. NYNÍ VÁS PROSÍME O KRÁTKOU ZPĚTNOU VAZBU: VYUŽIJETE NAŠE METODICKÉ LISTY? JSOU PRO VÁS SROZUMITELNÉ? CHYBÍ VÁM V NICH NĚCO? POTŘEBOVALI BYSTE S DĚTMI ROZVÍJET I NĚCO DALŠÍHO?

NAPIŠTE NÁM NA info@msklasterni.cz, budeme rádi za každou zprávu!