Naše další aktivity

 

Keramika v ateliéru Vočko 

Výtvarné tvoření má v naší školce dlouhodobou tradici. Za pomoci zkušených učitelek a majitelky ateliéru Vočko vznikají zajímavé práce a projekty. Děti si při práci s keramickou hlínou rozvíjí a zdokonalují senzomotorické schopnosti.

Tanečky pro nejmenší

pohybová průprava rytmika, děti se učí tanečky v několika různých tanečních stylech. Učíme se vše, co patří k základům  tance a pohybu vůbec. Klademe důraz na správné držení těla a koordinaci pohybu.

Country tance 

Tanečky ve stylu „country“ jsou oblíbenou pohybovou aktivitou dětí. Pod vedením proškolených učitelek se děti seznamují se základními kroky a tanečními variacemi. Jejich úsilí je zúročeno na besídkách a dalších akcích mateřské školy.

Solná jeskyně

Pobyt v solné jeskyni napomáhá k vytvoření vnitřního pokoje. Účinky solné jeskyně úplně nahrazují klimatické podmínky přímořských oblastí.