Naše další aktivity

Tvořeníčko 

Děti se seznamují se základními výtvarnými materiály a technikami, aktivity jsou prožitkové – hlavní je radost z činnosti. Aktivitami rozvíjíme u dětí jak jemnou, tak i hrubou motoriku.

 

Tanečky pro nejmenší

pohybová průprava rytmika, děti se učí tanečky v několika různých tanečních stylech. Učíme se vše, co patří k základům  tance a pohybu vůbec. Klademe důraz na správné držení těla a koordinaci pohybu.

 

Solná jeskyně

Pobyt v solné jeskyni napomáhá k vytvoření vnitřního pokoje. Účinky solné jeskyně úplně nahrazují klimatické podmínky přímořských oblastí.