AKTUALITY Z HUSOVKY

Od nového školního roku máme celoškolkový projekt „MY A DIVADLO, ze kterého vychází náš třídní projekt „POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA“, během něhož si budeme o divadle povídat, budeme jej ale i hrát, vytvoříme si kulisy i maňásky, budeme si zpívat divadelní písničky. I vás, rodiče, se pokusíme do našeho projektu zapojit (např. se svými dětmi navštívíte různá divadelní představení a vytvoříte si s nimi pohádkovou loutku).

 

                                          AKCE LEDEN 2018

ZAJÍČCI

10. 1. Návštěva keramického kroužku
15. 1. Bílý den – děti i paní učitelky se setkají v bílém oblečení, čeká nás dopoledne plné her a                                  zábavy 🙂
17. 1. Návštěva keramického kroužku
18. 1. Krmení kačenek na liberecké přehradě
24. 1. Návštěva keramického kroužku
25. 1. Návštěva TJ Lokomotiva
31. 1. Návštěva keramického kroužku
Pokud nám bude počasí přát, máme s dětmi v plánu také ježdíkování 🙂

 

MEDVÍDCI

5. 1. Exkurze do zákulisí divadla F. X. ŠALDA v Liberci
9. 1. Návštěva TJ Lokomotiva
23. 1. Návštěva TJ Lokomotiva

 

SOVIČKY

3. 1. Návštěva solné jeskyně
17. 1. Návštěva solné jeskyně
23. 1. Návštěva knihovny
25. 1. Návštěva TJ Lokomotiva
31. 1. Návštěva solné jeskyně

 

                                         AKCE PROSINEC 2017

ZAJÍČCI

4. 12. Návštěva Mikuláše s čertem u nás v MŠ
6. 12. Návštěva keramického kroužku
11. 12. Návštěva Naivního divadla “ Velbloud, ryba, slepice“
12. 12. Návštěva výstavy na liberececké radnici “ Vánoce očima dětí“
13. 12. Návštěva keramického kroužku
Adventní zpívání v zahradě
19. 12. Návštěva divadla v PKO „Legenda o hvězdě“
20. 12. Návštěva keramického kroužku
22. 12. Vánoční besídka v MŠ
23. 12. – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny

 

MEDVÍDCI

4. 12. Návšztěva Mikuláše a čerta u nás v MŠ
6. 12. Prohlídka výstavy na liberecké radnici „Vánoce očima dětí“
7. 12. Tvoříme s rodiči – pohádkové postavičky ze šišky
13. 12. Adventní zpívání v zahradě
14. 12. Prohlídka expozice v Severočeském muzeu
18. 12. Prohlídka adventního trhu před radnicí
23. – 2. 1. 2018 – Vánoční prázdniny

 

SOVIČKY

4. 12. Návštěva Mikuláše a čerta u nás v MŠ
5. 12. Návštěva výstavy na liberecké radnici “ Vánoce očima dětí“
6. 12. Návštěva solné jeskyně
11. 12. Návštěva Naivního divadla „Velbloud, ryba, slepice“
13. 12. Adventní zpívání v zahradě
23. – 2. 1. 2018 – Vánoční prázdniny

 

 

                                          AKCE LISTOPAD 2017

ZAJÍČCI

1. 11. Návštěva keramického kroužku
2. 11. Dýňový den
8. 11. Návštěva keramického kroužku
15. 11. Návštěva keramického kroužku
16. 11. Návštěva TJ Lokomotiva
22. 11. Návštěva keramického kroužku
29. 11. Návštěva keramického kroužku

 

SOVIČKY

2. 11. Dýňový den
8. 11. Návštěva solné jeskyně
16. 11. Návštěva TJ Lokomotiva

 

MEDVÍDCI

2. 11. Dýňový den
2. 11. – 6. 11. Turnaj „Dýňové pexeso“
14. 11. – 15. 11. NIDV Masarykova třída
– děti budou pomáhat lektorce v předmatematických a čtenářských
dovednostech
21. 11. Návštěva TJ Lokomotiva
28. 11. Návštěva TJ Lokomotiva

 

 

                                         AKCE ŘÍJEN 2017

ZAJÍČCI

10. 10. Vánoční fotografování
11. 10. Návštěva Naivního divadla “ Budulínek“
18. 10. Keramickžý kroužek
19. 10. Návštěva TJ Lokomotiva
24. 10. Den dopravní bezpečnosti na MŠ Klášterní (pavilon B)
25. 10. Keramický kroužek

 

SOVIČKY

10. 10. Vánoční fotografování
11. 10. Návštěva solné jeskyně
16. 10. Návštěva Naivního divadla „Budulínek“
24. 10. Den dopravní bezpečnosti na MŠ Klášterní (pavilon B)
25. 10. Návštěva solné jeskyně
19. 10. Návštěva TJ Lokomotiva

 

MEDVÍDCI

3. 10. Návštěva TJ Lokomotiva
10. 10. Vánoční fotofrafování
11. 10. Návštěva Naivního divadla „Budulínek“
17. 10. Návštěva TJ Lokomotiva
19. nebo 20. 10. Polodenní výlet k Lesnímu koupališti (dle počasí)
23. 10. Den dopravní bezpečnosti na  MŠ Klášterní
31. 10. Návštěva TJ Lokomotiva

 

                                     AKCE ČERVEN 2017

ZAJÍČCI

01. 06. Slavíme den dětí – návštěva cukrárny + keramického kroužku
05. 06. Návštěva keramického kroužku
07. 06. Celodenní výlet – Výšina
13. 06. Fotografování dětí
14. 06. Návštěva keramického kroužku

SOVIČKY

01. 06. Akce ke dni dětí – stopovaná
07. 06. Celodenní výlet se třídou Medvídků na Obří Sud
13. 06. Fotografování dětí

MEDVÍDCI

01. 06. Akce ke dni dětí – výprava na Trosky
07. 06. Celodenní výlet se třídou Soviček na Obří Sud
13. 06. Fotografování dětí

AKCE DUBEN – KVĚTEN 2017

ZAJÍČCI

03. 04. Návštěva galerie v lázních Liberec „Velikonoce tu i tam“ (pro starší děti)
05. 04. Keramický kroužek v ateliéru Vočko
10. 04. PKO “ Křemílek a Muchomůrka“
11. 04. Zelený den
12. 04. Keramický kroužek v ateliéru Vočko + návštěva výstavy „Velikonoce očima dětí“
18. 04. Návštěva liberecké ZOO
19. 04. Keramický kroužek v ateliéru Vočko
26. 04. Keramický kroužek v ateliéru Vočko
27. 04. TJ Lokomotiva
28. 04. Čarodějnický rej
03. 05. Keramický kroužek v ateliéru Vočko
04. 05. Krmení kačenek
11. 05. Zpívání maminkám
17. 05. Keramický kroužek v ateliéru Vočko
18. 05. TJ Lokomotiva
24. 05. Keramický kroužek v ateliéru Vočko

od 01. 04. se naše třída účastní celorepublikové výtvarné soutěže na téma „Sportujeme rádi“ (http://www.pez.cz/skolky/?a=skolky&b=&c=&d=&e)

další akce: návštěva ZOO, polodenní výlet do lesa

Od nového roku byl zahájen třídní taneční kroužek.
O termínech představení v Naivním divadle Vás budeme informovat.

SOVIČKY

Solná jeskyně se koná 1x za 14 dní.
Vítání občánků dle rozpisu MML.

03. 04. Návštěva galerie v lázních Liberec „Velikonoce tu i tam“ (pro starší děti)
10. 04. PKO “ Křemílek a Muchomůrka“
13. 04. Návštěva dětského oddělení liberecké knihovny
27. 04. TJ Lokomotiva
28. 04. Čarodějnický rej
11. 05. Zpívání maminkám
18. 05. TJ Lokomotiva

další akce: polodenní výlet do lesa, sportujeme na dětském hřišti, vycházka do Lidových sadů, návštěva ZOO

O termínech představení v Naivním divadle Vás budeme informovat.

MEDVÍDCI

V lednu byl zahájen třídní projekt „Country tance“ 1x týdně.
Vítání občánků dle rozpisu MML.

03. 04. Návštěva galerie v lázních Liberec „Velikonoce tu i tam“
04. 04. TJ Lokomotiva
07. 04. Návštěva výstavy „Velikonoce očima dětí“
12. 04. Akce pro rodiče „Naučte se s námi“ – country tanec „Zuzana“
13. 04. Výchovný program v Liberecké městské knihovně
18. 04.  TJ Lokomotiva
28. 04. Čarodějnický rej
04. 05. Akce pro rodiče „Naučte se s námi“ country tanec „Kvapík“
11. 05. Zpívání maminkám
23. 05. Celodenní výlet pr předškoláky „Mirakulum“

další akce: návštěva ZOO, botanická zahrada, prodloužená vycházka k Liberecké výšině, České chalupě, k přírodnímu koupališti.

O termínech představení v Naivním divadle Vás budeme informovat.

AKCE LEDEN – BŘEZEN 2017

ZAJÍČCI

19. 01. TJ Lokomotiva
24. 01. Naivní divadlo „Proletět duhou“
25. 01. Keramický kroužek v ateliéru Vočko
31. 01. „Bílý den“
01. 02. Program v MŠ „Zdravý zoubek“
10. 02. „Karneval“ v MŠ
13. 02. – 17. 02. Lyžařský výcvik
16. 02. Keramický kroužek v ateliéru Vočko
22. 02. Keramický kroužek v ateliéru Vočko
01. 03. Keramický kroužek v ateliéru Vočko
02. 03. Fotografování dětí ke „Dni maminek“
08. 03. Keramický kroužek v ateliéru Vočko
15. 03. Keramický kroužek v ateliéru Vočko
21. 03. PKO „Krysáci a ztracený Ludvík“
22. 03. Keramický kroužek v ateliéru Vočko
23. 03. Naivní divadlo „Jak chodil Kuba za Markytou“ a „Tři přadleny“
28. 03. Jarní dílna – tvoření s rodiči 15:00
29. 03. Keramický kroužek v ateliéru Vočko – ODPADÁ
30. 03. TJ Lokomotiva

Od nového roku byl zahájen třídní taneční kroužek.
O termínech představení v Naivním divadle Vás budeme informovat.

SOVIČKY

Solná jeskyně se koná 1x za 14 dní.
Vítání občánků dle rozpisu MML.

05. 01. Turistická vycházka s přírodní náplní
19. 01. TJ Lokomotiva
24. 01. Naivní divadlo „Proletět duhou“
27. 01. Návštěva ZŠ Husova – předškolní děti
01. 02. Program v MŠ „Zdravý zoubek“
10. 02. „Karneval“ v MŠ
13. 02. – 17. 02. Lyžařský výcvik
02. 03. Fotografování dětí ke „Dni maminek“
16. 03. Jarní dílna – tvoření s rodiči
21. 03. PKO „Krysáci a ztracený Ludvík“
23. 03. Naivní divadlo „Jak chodil Kuba za Markytou“ a „Tři přadleny“
30. 03. TJ Lokomotiva

O termínech představení v Naivním divadle Vás budeme informovat.

MEDVÍDCI

V lednu byl zahájen třídní projekt „Country tance“ 1x týdně.
Vítání občánků dle rozpisu MML.

10. 01. TJ Lokomotiva
17. 01. TJ Lokomotiva
24. 01. Naivní divadlo „Proletět duhou“
27. 01. Návštěva ZŠ Husova – předškolní děti
01. 02. Program v MŠ „Zdravý zoubek“
07. 02. TJ Lokomotiva
10. 02. „Karneval“ v MŠ
13. 02. – 17. 02. Lyžařský výcvik
23. 02. TJ Lokomotiva
02. 03. Fotografování dětí ke „Dni maminek“
07. 03. TJ Lokomotiva
23. 03. Naivní divadlo „Jak chodil Kuba za Markytou“ a „Tři přadleny“

O termínech představení v Naivním divadle Vás budeme informovat.

 

Vážení rodiče,  od 1. září povedou Vaše děti  nově ve třídách

  • Zajíčci: Adriana Boušová a Sandra Černá
  • Medvídci: Renata Bruthansová, vedoucí učitelka pracoviště
  • Sovičky: Bc. Alena Havlíková a Hana Patrmanová
  • od nového roku s námi spolupracuje asistent Bc. Tomáš Kunický

Nadále se naše školka podílí na pomoci Radečkovi sběrem plastových víček. I malé množství pomůže a děkujeme za každý příspěvek.