Archiv rubriky: Obecné informace

Evidenční list

Vážení rodiče,

evidenční list je ekvivalentem „občanského průkazu“ dítěte v každé školce. I proto jsme ze zákona povinni jej od rodičů obdržet v první den docházky dítěte do školky.

EVIDENČNÍ LIST SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.    Evidenční list dále naleznete v sekci „Úřední deska“, oddíl „formuláře“.

Pro všechny rodiče, kteří se účastnili elektronického zápisu do MŠ, odpadá povinnost nechat si evidenční list  potvrdit od pediatra, toto potvrzení bylo součástí elektronické přihlášky a my je k evidenčnímu listu připojíme.

Všichni ostatní rodiče jsou povinni toto lékařské potvrzení nechat v evidenčním listu od lékaře potvrdit.

Adaptační dny v naší školce

Vážení rodiče našich přijatých dětí,

zveme vás a vaše děti ve dnech 28. nebo 29.8.2018 mezi 9:00 – 11:00 na společný pobyt v naší školce. (POZOR: ADAPTAČNÍ DNY JSOU O DEN DŘÍVE, NEŽ BYLO V ČERVNU SDĚLENO!!!)

Do 17.8.2018 Vás budeme prostřednictvím emailu informovat, do které třídy jsme Vaše dítě zařadili. 

Děti si na adaptačním dni mohou prohlédnout třídu, do níž nastoupí, a mají možnost si pohrát s dětmi, které budou jejich kamarády od září. Rodiče se seznámí s třídními učitelkami svých dětí, které jim popíší denní režim v naší školce a další detaily jejího provozu. Naše učitelky jsou, vážení rodiče,  připraveny zodpovědět všechny otázky a reagovat na Vaše podněty i splnitelná přání. Prosíme Vás tímto, abyste nám zejména o svém menším dítěti řekli:

  • na co je alergické (potravina, hmyz, látka)
  • na jakou podobu  svého křestního jména je zvyklé a reaguje na ně
  • jak si říká o malou nebo velkou potřebu
  • s jakou hračkou si hraje nejraději
  • jakékoli další informace, které usnadní dítěti nástup do školky

KLA+HUS: prázdniny

Vážení rodiče,

školka je zcela uzavřena ve dnech 16.7. – 17.8.2018. V termínech 2.-13.7. a 20.-24.8.2018 budeme mít jako v předešlých letech spojený provoz obou pracovišť naší školky na Klášterní.

Pro děti z Husovky uvolníme pavilon A, přízemí, třídu Lvíčat a Kuřátek. Do Kuřátek budou docházet děti ze Soviček, Zajíčci a Medvědi budou u Lvíčat. U dětí budou jejich paní učitelky a asistentky.

Děti ze Lvíčat budou spojeny se třídou Myšáčků v 1. patře. Děti z Kuřátek zůstanou z části ve své třídě, z části budou u Sluníček v 1. patře. Bližší informace vám podají paní učitelky Suchardová a Lajksnerová.

Rodičům z Husovky budeme otevírat bránu vzdáleně, stačí, pokud vytočí telefony 724 302 950 nebo 724 302 951 a počkají chvilku na její otevření.

Děkujeme za pochopení

K. Podrápská, ředitelka

KLA: Vrácení parkovací čipové karty (odcházející rodiče)

PROSÍME  všechny rodiče odcházejících dětí, aby vrátili všechny čipové karty správci Polikliniky Klášter, panu Lochmanovi (kontakt: lo.klaster@email.cz) a to nejpozději do 27.8.2018 a vyzvedli u něj si svou kauci v hodnotě 200,- Kč.

Od 28.8. do 31.8.2018 budou rodiče moci vjíždět do areálu školy a vyjíždět po zavolání na telefonní čísla 724 302 950 nebo 724 302 95. Bránu otevřeme dálkově.

Všechny vrácené čipové karty potřebujeme pro rodiče nově nastupujících dětí.

Děkujeme za pochopení a součinnost!    K. Podrápská, ředitelka školy