Archiv rubriky: Obecné informace

ŠKOLNÉ V OBDOBÍ PŘERUŠENÉHO PROVOZU MŠ

Vážení rodiče,

v době přerušení provozu MŠ bylo stanoveno školné (úplata za předškolní vzdělávání) takto (STRAVNE_SKOLNE_nouzovy_stav):

březen 2020:   287,40 Kč

duben 2020:          0 Kč

květen 2020:  263,50 Kč.

Pokud jste i nadále hradili své platby trvalým příkazem, bude vše zúčtováno standardně k 31.8.2020 a přeplatek vám vrátíme na účet, z něhož jste platby zasílali. O jiný způsob vratky k dřívějšímu termínu můžete požádat na emailu: info@msklasterni.cz

Děkuji za pochopení

K. Podrápská, ředitelka

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 18.5.2020

V Liberci, 06.05.2020, č.j. KLA/0054/2020-1

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY O OBNOVENÍ  PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY s platností od 18.5.2020 

v souvislosti s plánovaným ukončením vyhlášeného nouzového stavu  z důvodu ohrožení zdraví  koronavirem k 17.5.2020  rozhodla ředitelka školy po projednání se zřizovatelem mateřské školy, Statutárním městem Liberec

o OBNOVENÍ provozu školy Mateřské školy Liberec, Klášterní 466/4, p.o. OD PONDĚLÍ, 18.5.2020.

Provoz je obnoven na pracovišti Klášterní 466/4, kam budou po dobu nezbytně nutnou docházet  i děti z odloučeného pracoviště Husova 991/35. Důvodem sloučení provozu je přechodná absence zaměstnanců, kteří spadají do rizikové skupiny definované v Doporučení MŠMT.

Provoz mateřské školy se přechodně na období 18.5. – 31.5.2020  zkracuje o půl hodiny, tj. od 6:30 do 16:30.

DETAILY K PROVÁDĚNÝM PROTIEPIDEMIOLOGICKÝM OPATŘENÍM BUDOU ZVEŘEJNĚNY V PONDĚLÍ, 11.5.2020.

PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D., ředitelka školy

ZÁPIS, OČKOVÁNÍ A JINÉ KURIOZITY

Vážení zájemci o zápis do naší MŠ, 
i když ministerstvo školství nedávno doporučilo, aby se ředitelky školek pro nadcházející zápis spokojily pouze s kopií očkovacího průkazu, je tento postup v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zcela PROTIZÁKONNÝ a dostává nás do situace, kdy bude ředitelka MŠ, nikoli svou vinou, odpovědná za vynucený protiprávní postup.  Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce (z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti; prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici).
PROSÍM tedy všechny žadatele o zápis do naší MŠ, aby kontaktovali pediatra a poprosili jej o potvrzení o očkování dítěte. 
Pokud by pediatr potvrzení nechtěl vystavit, přeruším správní řízení o přijetí do MŠ až do doby, kdy bude moci pediatr potvrzení vystavit a rodič pro zápis doložit.
Velmi se omlouvám v této nelehké době za komplikace, které  svým postojem způsobím, ale jsem vázána právním řádem této republiky a je mou povinností jej dodržovat. 
Přesto udělám maximum proto, aby byly přijaty všechny děti, jejichž rodiče mají o umístění do naší MŠ zájem.
Děkuji Vám za pochopení
K. Podrápská, ředitelka školy 

PRÁZDNINY NOVĚ

VÁŽENÍ RODIČE,  O PRÁZDNINÁCH ZKRACUJEME UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ NA  ČTYŘI TÝDNY MÍSTO PĚTI.  MIMO PROVOZ BUDEME 13.7. – 7.8.2020.

OD 10.8.DO 22.8. 2020 FUNGUJEME JAKO PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA PRO OBLAST STŘEDU MĚSTA.

18.5.2020

Vážení rodiče,

pokud vše schválí rada města Liberce, budou se liberecké mateřské školy jednotně otevírat ZŘEJMĚ pro věkově nejstarší skupiny dětí  v pondělí, 18.5.2020.

Provoz naší MŠ bude standardně 6:30 – 17:00. Součástí otevření budou výrazná protiepidemiologická opatření. Nyní provádíme sběr údajů pro jednotlivé třídy. Zápisem křestního jména svého dítěte a prvních dvou písmen příjmení prokazujete zájem o nástup dítěte od 18.5.2020 zpět do MŠ. 

Upozorňujeme pouze, že jsme aktuálně oprávněni tvořit pouze skupiny po 15 dětech, proto bude dána přednost věkově nejstarším, neboť zatím známá režimová opatření vyžadují velkou míru spolupráce dítěte. Děkujeme za pochopení.

OZNAČIT SVOU VOLBU MŮŽETE KLIKNUTÍM NA NÁZEV TŘÍDY SVÉHO DÍTĚTE:

LVÍČATA

KUŘÁTKA

MYŠÁCI

SLUNÍČKA

SLŮŇATA

KOŤATA

SEDMIKRÁSKY

BROUČCI

 MEDVIDCI  

ZAJÍČCI