ZÁPIS DO MŠ PRO ROK 2019/2020

Ředitelé mateřských škol  zřizovaných statutárním městem Liberec vyhlašují

 Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol

pro školní rok 2019 – 2020

  1. fáze – vydávání žádostí:  8. dubna 2019 – 13. května 2019

prostřednictvím webového portálu pro zápisy do MŠ. Kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně: Magistrát města Liberec – oddělení školství,

2. fáze – sběr vyplněných žádostí – zápis: 14. května 2019 v mateřských školách

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Pro děti narozené do 31. 8. 2014 je předškolní vzdělávání povinné.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Liberci (cizinci s místem hlášeného pobytu v Liberci) podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2016.

Ředitelé mateřských škol rozhodují o přijetí dítěte do mateřské školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií. Kritéria, tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a bližší informace jsou dostupné na webovém portálu pro zápisy do MŠ https://zapisyms.liberec.cz/ (odkaz na portál je také na webových stránkách města v nabídce úřad on-line)

LETÁK JE KE STAŽENÍ ZDE