KLA: Vrácení parkovací čipové karty (odcházející rodiče)

PROSÍME  všechny rodiče odcházejících dětí, aby vrátili všechny čipové karty správci Polikliniky Klášter, panu Lochmanovi (kontakt: lo.klaster@email.cz) a to nejpozději do 27.8.2018 a vyzvedli u něj si svou kauci v hodnotě 200,- Kč.

Od 28.8. do 31.8.2018 budou rodiče moci vjíždět do areálu školy a vyjíždět po zavolání na telefonní čísla 724 302 950 nebo 724 302 95. Bránu otevřeme dálkově.

Všechny vrácené čipové karty potřebujeme pro rodiče nově nastupujících dětí.

Děkujeme za pochopení a součinnost!    K. Podrápská, ředitelka školy