Evidenční list

Vážení rodiče,

evidenční list je ekvivalentem „občanského průkazu“ dítěte v každé školce. I proto jsme ze zákona povinni jej od rodičů obdržet v první den docházky dítěte do školky.

EVIDENČNÍ LIST SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.    Evidenční list dále naleznete v sekci „Úřední deska“, oddíl „formuláře“.

Pro všechny rodiče, kteří se účastnili elektronického zápisu do MŠ, odpadá povinnost nechat si evidenční list  potvrdit od pediatra, toto potvrzení bylo součástí elektronické přihlášky a my je k evidenčnímu listu připojíme.

Všichni ostatní rodiče jsou povinni toto lékařské potvrzení nechat v evidenčním listu od lékaře potvrdit.