Zápis do MŠ na rok 2017/2018

Vážení  rodiče,

v brzy budete své děti poprvé do mateřských škol přihlašovat elektronicky přes webové rozhraní zřízené Statutárním městem Liberec. Příslušná webová stránka bude v provozu již od konce ledna, sběr údajů do přihlášek bude zahájen od poloviny dubna 2017. Rodič má možnost přihlásit své dítě až na tři mateřské školy, u nichž určí pořadí dle svých preferencí.

Všechny mateřské školy budou od rodičů osobně  přijímat  přihlášky vytištěné ze systému ve čtvrtek, 11. května 2017, mezi 8:00 – 16:00. Při  předání přihlášky si ověříme z rodného listu údaje o dítěti a z občanského průkazu rodiče údaj o trvalém pobytu.

Průběžně aktualizované informace  o tom, na kterém místě v pořadí se přihláška dítěte nachází, nalezne rodič na zápisovém webu. Pořadí se může měnit i poměrně rychle podle toho, jak se rodiče budou rozhodovat o tom, do které ze tří vybraných školek své dítě definitivně umístí.

Zápis do speciálních tříd se koná o týden dříve, opět ve čtvrtek, 4. května 2017, mezi 10:00 – 16:00.

Sledujte prosím nejen náš web, ale zejména web magistrátu, na němž se informace o elektronickém sběru přihlášek do mateřských škol budou již brzy objevovat (http://www.liberec.cz/cz/obcan/).