Vjezd k MŠ Klášterní 466/4

parkovani_reserveVážení rodiče,

po vyjasnění majetkoprávních vztahů k pozemkům v okolí Polikliniky Klášter vyznačil její majitel parkovací stání pro všechny lékaře a sestry, kteří si parkovací místo pronajímají. Na vyznačených místech NESMÍ parkovat rodiče.

Možnost parkování za klášterem se tím omezila na krátkodobé odstavení vozidla na vzniklém „trojúhelníku“, který ale patří dalšímu soukromému majiteli.

V důsledku toho otevíráme pro rodiče vjezd na školní dvůr pro vjezd rodičů v těchto časech:

6:30 – 8:15, 11:45 – 12:30 a 14:45-16:30.

VYZÝVÁME A PROSÍME PROTO VŠECHNY RODIČE S AUTY, ABY:

  • respektovali dopravní značení umístěné u vjezdu do školky,
  • byli obezřetní při pojíždění po dvoře
  • omezili vjezd na školní dvůr na co nejkratší dobu
  • neodstavovali svá vozidla na školním dvoře.

Děkuji za pochopení

K. Podrápská, ředitelka