Příjezd k MŠ Klášterní

Vážení rodiče,

na základě mého dnešního jednání s dopravním inspektorátem Policie ČR sděluji, že budete moci vjíždět i přes značku zákaz vjezdu k MŠ za předpokladu, že budete mít za sklem viditelně umístěnu kartičku s vyznačením „R“ (=rodič), kterou schválil DI PČR.

Tyto kartičky vám dnes a v pondělí ráno rozdají paní učitelky ve třídách.

Mějte prosím trpělivost a respektujte případná omezení stavby (opravy plynovodu).

Děkuji   K. Podrápská, ředitelka