PF 2018 a 3. ledna opět na shledanou

Milé děti, milí rodiče,

děkuji vám  jménem zaměstnanců školky za příjemnou spolupráci v roce 2017 a těším se se všemi na osobní shledání opět ve středu, 3. ledna 2018.

Přeji vám, abyste prožili klidné vánoce a do nového roku vstoupili s chutí a radostí.

Kamila Podrápská, ředitelka