Kauce 200,- Kč za vjezdovou kartu

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ UKONČILY DOCHÁZKU K 31.8.2017: Dle sdělení správce Polikliniky Klášter skončila možnost vrátit, byť se zpožděním, vjezdovou kartu a obdržet za ni zpět kauci 200,- Kč v pondělí, 11.9.2017. Všechny neoprávněně držené karty budou k datu 13.9.2017 zablokovány.

O nutnosti vrátit kartu včas byli rodiče zpraveni při jejím převzetí, na webu školy a uvedená povinnost je zakotvena také ve školním řádu.