Archiv pro měsíc: Leden 2017

ŠKOLKOVNÉ 2016

Vážení rodiče,

pokud potřebujete pro své daňové přiznání potvrzení o tzv. „školkovném“, obraťte se na třídní učitelky. Mají je pro Vás připraveno. nezapomeňte, že do této částky se nezapočítává stravné a že dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky školné neplatí.

Zápis do MŠ na rok 2017/2018

Vážení  rodiče,

v brzy budete své děti poprvé do mateřských škol přihlašovat elektronicky přes webové rozhraní zřízené Statutárním městem Liberec. Příslušná webová stránka bude v provozu již od konce ledna, sběr údajů do přihlášek bude zahájen od poloviny dubna 2017. Rodič má možnost přihlásit své dítě až na tři mateřské školy, u nichž určí pořadí dle svých preferencí. Celý příspěvek

Lyžařský výcvik 2017

lazyr1

Vážení rodiče,

jako každý rok, tak i letos pro nás firma Activ Guide s.r.o., zastoupená majitelem, PaedDr. J. Mottlem,  zajišťuje na svém vlastním a tedy chráněném svahu v Bedřichově lyžařský výcvik pro 38 předškoláků. Děti odjíždějí denně v 8:00 na svah autobusem a vracejí se na 12:30 na oběd a odpolední činnosti do školky. Lyže dopravujeme první den na svah, kde jsou uschovány po celý týden u pořadatele kurzu.

Termín konání výcviku je 13.2.- 17.2.2017.

Bližší informace vám sdělíme poté, co projevíte svůj zájem o účast svého dítěte u třídních učitelek, na  společné informační schůzce.

K. Podrápská, ředitelka

PF 2017

ohnostroj1

Milé děti, milí rodiče,

přejeme vám i nám všem klidný vstup do nového roku, splnění alespoň poloviny přání a snů (neboť není prý nic smutnějšího, než splnění všech snů). Těšíme se na společnou hru i školní práci, na smích dětí a vlídné slovo mezi učitelkami a rodiči.

Jménem učitelek, kuchařek i provozních zaměstnanců

Kamila Podrápská, ředitelka