15.6.2016: Schůzka nových rodičů

Vážení noví rodiče,

zvu vás tímto na avizovanou informační schůzku, která se koná ve středu, 15.6.2016 od 15:45 na pracovišti Klášterní 466/4, pavilon A, přízemí, třída Lvíčata.

Prosím vás zdvořile, abyste se na schůzku osobně dostavili, případně abyste za sebe vyslali zástupce s neformálním pověřením (např. Pověřuji svou matku/sestru, aby mne v MŠ Klášterní zastupovala na schůzce rodičů + váš čitelný podpis).

Na schůzce se dozvíte detailní informace k nástupu vašeho dítěte do naší školky.

Pokud jste byli přijati i do jiné MŠ a k nám nenastoupíte, sdělte nám tuto informaci mailem na info@msklasterni.cz, na uvolněné místo čekají další zájemci.

Těším se na viděnou

Kamila Podrápská, ředitelka