Parkovací karty

Vážení odcházející i přicházející rodiče,

pro dopravní obslužnost školky na Klášterní 466/4 potřebujete čipovou kartu, která vám umožní průjezd přes parkoviště za poliklinikou až ke školce. Počet karet, který máme od polikliniky k dispozici je ale omezený.

Prosíme tedy odcházející rodiče, aby nejpozději v pátek,  28.8.2015, odevzdali obě karty správci polikliniky, panu Lochmanovi, pavilon A, 1. patro na konci chodby. Za čipovou kartu dostanete zpět kauci 200,- Kč za kus.

Prosíme přicházející rodiče, aby si od úterý, 1. 9.2015, vyzvedávali proti kauci 200,- Kč za kus svou čipovou kartu opět u pana Lochmana, pavilon A, 1. patro na konci chodby. Pro každou rodinu jsou plánovány max. dvě karty.

Děkujeme za pochopení.

K. Podrápská, ředitelka